Drożej za wodę i ścieki

14 Styczeń 2022
Nowa taryfa już obowiązuje, a podwyżka jest niewielka.

Nowe taryfy wodociągowe weszły w życie 4 stycznia br. i mają być wiążące do 3 stycznia 2023 r. Jak informuje wnioskodawca zmian, czyli Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., aktualny taryfikator dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdził pod koniec ub. r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. I tak, w tym roku zielonogórskie gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy za metr sześcienny wody zapłacą 5,38 zł brutto (o 35 gr więcej niż w ub.r.), a za metr sześcienny ścieków 7,77 zł brutto (o 36 gr więcej). Średnio o 77 gr wzrosły też opłaty abonamentowe za dwumiesięczny okres rozliczeniowy, niezależne od ilości dostarczonej w tym czasie wody.

Wszystkie podwyżki wynikają z wyższych kosztów, ponoszonych przez spółkę.

- Musiała wzrosnąć cena wody i ścieków, i to nie jest nic nadzwyczajnego, tak naprawdę cieszymy się, że wzrosła tylko na takim poziomie - mówi Monika Turzańska, rzeczniczka ZWiK. - W związku ze wzrostem kosztów energii i gazu spółka ponosi wyższe koszty ujmowania i uzdatniania wody, oczyszczenia i odprowadzenia ścieków do środowiska oraz utrzymania infrastruktury, przy zapewnieniu dotychczasowych standardów i wymogów.

Szczegółowe informacje o nowych taryfach na stronie internetowej ZWiK.

(el)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki