Dopisz się do spisu wyborców

25 Kwiecień 2014
- Mieszkam w Łężycy, ale meldunek mam w Zielonej Górze. Słyszałam, że mimo to mogę głosować w referendum, 18 maja. Czy to jest możliwe? – zadzwoniła do nas Czytelniczka. Możliwe! Posłużmy się przykładem..

W referendum, podobnie jak w wyborach samorządowych, mogą głosować stali mieszkańcy gminy. Co to znaczy „stali”? Oto zapowiadany przykład.

Rodzina Kowalskich przeprowadziła się pięć lat temu z bloku w Zielonej Górze do uroczego domku w Łężycy. Mieszkają w nim we czwórkę: mąż, żona i dwójka dzieci (nie licząc kota). Jednak zameldowany pod tym adresem w Łężycy jest tylko mąż – Jan Kowalski. Żona – Maria Kowalska i dwóch synków – Andrzejek (uczeń szkoły podstawowej) i Bartuś (przedszkolak), są zameldowani w Zielonej Górze, w dawnym mieszkaniu. Dlaczego? - Z prostej przyczyny. Chcieliśmy, żeby dzieci uczyły się w mieście, a do tego niezbędny był zielonogórski meldunek – tłumaczą rodzice. – Poza tym, korzystamy z przywilejów, jakie niesie ze sobą karta ZGranej Rodziny. Często chodzimy na basen. Jako mali zielonogórzanie, chłopcy mają z tego tytułu ulgi.

Takich rodzin jest więcej. Co innego „stoi w papierach”, co innego jest w rzeczywistości. - Chcielibyśmy razem pójść na referendum, 18 maja i zagłosować – mówią Kowalscy. Czy to możliwe?

Możliwe.

Osoba, która jest zameldowana w gminie – czyli w tym przypadku pan Jan Kowalski, nie musi się martwić. Z urzędu jest wpisywany do spisu wyborców.

Co innego pani Maria Kowalska. Mieszka w Łężycy, ale zameldowana jest w Zielonej Górze. Wystarczy jednak, że w urzędzie gminy złoży wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (wzór nr 1) i deklarację zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (wzór nr 2), do kompletu potrzebna będzie jeszcze kserokopia dowodu osobistego. W skrócie: na druku nr 1 pani Maria powinna podać adres zameldowania, a na druku nr 2 – zamieszkania. Urzędnicy będą mieli trzy dni na zweryfikowanie tych danych. Co to znaczy? A to, że sprawdzą, czy pani Maria rzeczywiście mieszka na stałe pod wskazanym adresem. Może zostać poproszona o dostarczenie dodatkowych dokumentów, oświadczeń innych osób o jej zamieszkaniu, może być też przeprowadzona wizja w domku w Łężycy, przepytani mogą być np. sąsiedzi.

Jeśli pani Maria mieszka pod wskazanym adresem, co nie powinno być trudne do udowodnienia, wójt wyda decyzję o wpisaniu jej do rejestru wyborców. Taka decyzja wydawana jest na czas nieoznaczony.
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 41, pokój nr 106, parter. Wypełnione druki składamy w okienku ewidencji ludności.

Wnioski można też pobrać ze strony internetowej „Łącznika Zielonogórskiego”: www.LZG.24.pl oraz ze strony Gminnego Komitetu na Rzecz Połączenia Miasta i Gminy Zielona Góra „Jesteśmy na TAK”: www.jestesmynatak.eu.

(dsp)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki