Dobrze zarządzaj swoją edukacją

19 Marzec 2021
Osoby uczące się w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dobrze wiedzą jak ważne jest podnoszenie swoich kwalifikacji. Prowadzone tu zarządzanie, logistyka i bezpieczeństwo narodowe są od wielu lat najchętniej wybieranymi kierunkami studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zdolni absolwenci wybierają pracę na uczelni. Robią doktoraty i habilitacje, awansują na profesorów uniwersytetu. Do grona absolwentów należy prezydent Zielonej Góry, dyrektorzy i kierownicy urzędów administracji publicznej, właściciele i menedżerowie przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych. Jest to dowód na to, że wiedza, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów pozwalają na osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Zarządzanie to najstarszy, bo istniejący od 1990 r. i posiadający największą liczbę absolwentów kierunek prowadzony w instytucie. Po jego ukończeniu można zasilić kadry kierownicze w przedsiębiorstwach, urzędach administracji państwowej, w sektorze finansowym, leczniczym i społecznym.

Dużym zainteresowaniem cieszą się studia na kierunku logistyka. Praktyczny profil studiów pozwala na zatrudnianie absolwentów w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz zajmujących się produkcją przemysłową, handlem, usługami, administracją państwową, infrastrukturą miejską.

Na atrakcyjności zyskuje kierunek bezpieczeństwo narodowe. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w organizacjach samorządowych i administracji państwowej.

Pracownicy instytutu realizują również zajęcia na kierunku ekonomia, który jest prowadzony przez kadrę naukową Instytutu Ekonomii i Finansów. Oba instytuty ściśle współpracują z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. Studia prowadzone są na trzech stopniach: licencjackie, inżynierskie (w przypadku logistyki), magisterskie i doktoranckie.

W instytucie prowadzone są także studia podyplomowe, które w dużej mierze nastawione są na praktyczne aspekty funkcjonowania biznesu. Ponad połowa prowadzących zajęcia to praktycy z całej Polski, z wieloletnim doświadczeniem. Od 3 lat prowadzone są studia na dwóch kierunkach: logistyka oraz transport i spedycja. Wychodząc na potrzeby współczesnego biznesu, pojawiły się nowe, atrakcyjne kierunki: zarządzanie sprzedażą, zarządzanie projektami, współczesne metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, modelowanie i symulacje procesów w logistyce i produkcji. Dają one pracownikom możliwość poszerzenia swoich kompetencji i wiedzy, a w konsekwencji awans.

W instytucie uczy się wielu zdolnych i ambitnych studentów. Przykładem może być student III roku kierunku logistyka - Maciej Koszorek, który w tym roku otrzymał Stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Niebawem wyjedzie na staż do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, który również jest pokłosiem wygranego konkursu. W ostatnich 5 latach takich wyróżnień w formie stypendium ministerialnego było blisko 20.

Wielu studentów już w trakcie nauki podejmuje pracę, a to świadczy o zapotrzebowaniu w naszym regionie na osoby z takim wykształceniem kierunkowym. Pracownicy instytutu współpracują z lokalnymi firmami i chętnie wpierają wszystkie inicjatywy biznesu na rzecz polskiej nauki.

Katarzyna Doszczak

 

Mówią uczestnicy:

* Kamila: - Dzięki ukończonym studiom podyplomowym z logistyki udało mi się zmienić pracę na stanowisko: specjalista ds. planowania produkcji i zarządzania towarem. To, co mnie zawsze interesowało. Praca na SAPie – to nowe doświadczenie dla mnie i dużo nauki. Studia podyplomowe z pewnością przyczyniły się do otrzymania oferty współpracy.

* Monika: - Dzięki studiom podyplomowym zmotywowałam się do dalszego rozwoju. Dzięki wykładowcom, którzy w większości są jednocześnie aktywni zawodowo, a więc są doświadczonymi praktykami, poznałam wiele rozwiązań, co pomogło mi w rozwoju kariery oraz zdobyciu awansu.

 
 
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki