Do remontu wiadukt i zniszczona droga na osiedlu

12 Listopad 2021
Kolejny odcinek ul. Zjednoczenia będzie remontowany. Teraz fragmentem do ul. Energetyków wraz ze wschodnią częścią wiaduktu (jezdnia w stronę marketu Kaufland) zajmie się konsorcjum firm: Inżynieria z Wrocławia i Dromosttor z Lwówka Śląskiego. Miasto planuje też przebudowę ul. Osiedle Śląskie.

Przetarg na remont ul. Zjednoczenia magistrat ogłosił jeszcze we wrześniu. Kilka firm złożyło propozycje, najtańsza z ofert wyniosła 12,7 mln zł i o ponad 1,5 mln zł przekraczała sumę zaplanowaną na inwestycję w budżecie (11,1 mln zł).

- Prezydent Janusz Kubicki zdecydował, że miasto dołoży brakującą kwotę do tej bardzo ważnej inwestycji drogowej - mówi Krzysztof Staniszewski, dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie.

Konsorcjum firm na prace drogowe będzie miało rok od daty podpisania umowy. Wiadukt, ale i dojazd do niego, czyli obie jezdnie ul. Zjednoczenia, są obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Magistrat otrzymał 6 mln zł rządowej dotacji z subwencji ogólnej na to zadanie.

W ramach inwestycji przy wiadukcie zostaną wykonane m.in. prace rozbiórkowe i roboty ziemne, żelbetonowe płyty przejściowe na dojazdach, nowe elementy gzymsów oraz kap (część wiaduktu, na której znajdują się chodniki - przyp. rk), zamontowane będą balustrady i barierki oraz elementy krawężników. Ruch planowany jest po drugiej stronie wiaduktu. Zmotoryzowani muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Miasto przewiduje przebudowę nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę ciągów rowerowych, przebudowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego i rekultywację istniejących terenów zielonych.

W zeszłym roku poprawiono fragment ul. Zjednoczenia od ronda Herberta do serwisu ogumienia. Roboty za 4 mln 300 tys. zł wykonała firma Kontrakt z Krosna Odrz. Po zakończeniu prac na pierwszym wiadukcie, do remontu będzie drugi. Oba obiekty powstały w 1977 r., wcześniej odnawiano je w latach 1997-1998.

Na tym nie koniec planowanych remontów na drogach. Magistrat szuka też firmy, która przebuduje ul. Osiedle Śląskie, od krzyżówki z ul. Osiedle Pomorskie aż do pętli autobusowej. Nawierzchnia jest mocno zniszczona, między innymi przez ciężki sprzęt, który dojeżdżał na plac budowy budynków wielorodzinnych w sąsiedztwie pętli. W ramach zadania zostaną też odnowione chodnik i ścieżka rowerowa, na której polbruk zostanie zastąpiony asfaltem. Przejazd na dwóch kółkach ma być bardziej przyjazny między innymi dzięki obniżeniu krawężników do poziomu zera centymetrów i oddzieleniu ścieżki od chodnika o szerokości dwóch metrów. Na nim spokojnie minie się trzech pieszych i nie będzie musiało wchodzić na drogę dla rowerów. Powstanie też nowy zbiornik retencyjny, a wzdłuż ul. Osiedle Śląskie także nowe miejsca parkingowe.

- Przy domach za pętlą autobusową położymy nową nawierzchnię, do tej inwestycji zgodnie z umową dołoży się deweloper, poznańska firma Agrobex - dodaje dyrektor Staniszewski.

W projekcie znalazła się też budowa dwóch zatoczek dla autobusów - po obu stronach drogi - co ma znacznie usprawnić ruch.

Miasto zaplanowało na ten cel 3 mln zł w budżecie. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę w tym roku i podpisać z nim umowę, remont zakończy się w połowie 2022 r.

(rk)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki