Debata oświatowa - jak szkoły zasysają uczniów

26 Październik 2012
Tematy oświaty zdominowały pierwszą z cyklu debat dotyczących idei połączenia miasta i gminy Zielona Góra, zorganizowanej przez stowarzyszenie Zielonogórskie Perspektywy. Atmosfera, chociaż gorąca, zaowocowała sformułowaniem kilku konkretnych pytań.

Podczas dyskusji nie obeszło się bez bon motów, wywołujących zabawne skojarzenia. - Nie chcemy żenić się z miastem, ani skazywać naszych nauczycieli i ich dzieci na tułaczkę – stwierdziła radna gminy wiejskiej Antonina Ambrożewicz-Sawczuk. Odpowiedziała jej radna miasta Aleksandra Mrozek: - Związek z takim partnerem jak wy, nie jest zły. Są małżeństwa z miłości, ale są i z rozsądku, a my też jesteśmy dla was wartościowym partnerem.

Wstępem do debaty były dwa referaty. Radna Mrozek przedstawiła raport o stanie oświaty w mieście, z którego wynikało m.in., że koszty funkcjonowania placówek oświatowych podległych miastu wynoszą 204 mln zł rocznie, z czego ok. 63 mln zł wykłada samorząd miasta (reszta to subwencja oświatowa). Pieniądze z subwencji idą za uczniem, dlatego szkoły zabiegają o pozyskanie uczniów, a rodzice mogą dziś sami wybierać gdzie będą uczyć się ich dzieci. I często wybierają szkoły w mieście. Ze statystyk wynika natomiast, że na 19 tys. uczniów miejskich szkół, 1.200 to dzieci dojeżdżające z terenu gminy wiejskiej. Mimo, że gmina wiejska posiada sieć swoich szkół, które mogą poszczycić się niezłymi wynikami nauczania, nowoczesną bazą dydaktyczną i ciekawą gamą zajęć pozalekcyjnych.

Jeszcze wyraźniej trend „zasysania” uczniów wiejskich przez miasto widać na przykładzie placówek ponadgimnazjalnych. Radny sejmiku i dyrektor III LO w Zielonej Górze Zbigniew Kościk przyznał, że ten kierunek jest naturalny, zwłaszcza w kontekście porównania wyników egzaminów gimnazjalnych uczniów z miasta i gminy. Generalnie wyższe noty otrzymują uczniowie z gimnazjów w mieście, a największe różnice widać w wynikach z języka angielskiego.

Ale dane zaprezentowane przez Kościka wywołały reakcję oświatowców z gminy wiejskiej. – Pokazanie tych danych to nadużycie – stwierdził dyrektor gimnazjum w Drzonkowie Zbigniew Michalski. – Na całym świecie jest tak, że szkoły w miastach wyrobiły sobie miano „elitarnych” i przyciągają one najwięcej uczniów.

Dyrektor Michalski sformułował kilka konkretnych pytań, m.in. jak w przypadku połączenia gmin będą wyglądały dowozy dzieci do szkół na wsiach, czy MZK uruchomi dodatkowe linie łączące Kisielin z Drzonkowem i na linii Ochla-Jeleniów-Jarogniewice-Kiełpin, żeby obsłużyć uczniów…

Ponadto zwrócił uwagę, że prezydent Janusz Kubicki obiecywał, iż przy połączeniu gmin będą stosowane korzystniejsze rozwiązania jakie obowiązują w którym z samorządów. - Tymczasem tak się składa, że dodatek motywacyjny w mieście jest kwotowy, a w gminie procentowy, co jest korzystniejsze, bo każdy wzrost podstawy płacy skutkuje podwyżką dodatków – stwierdził Michalski i dodał: - Czyli nauczyciele z miasta powinni się cieszyć z takiego wariantu.

Przy tej okazji radni gminy wiejskiej pytali też jaka będzie konkretna wysokość dotacji na kulturę, sport i na stowarzyszenia, w przypadku połączenia samorządów. Bo w gminie wiejskiej też są one korzystniejsze niż w mieście.

W tym czasie Damian Hajduk, przedsiębiorca z miasta, zrobił szybkie przeliczenie, po czym stwierdził: - Zsumowałem dochody obu gmin w przeliczeniu na głowę mieszkańca i wyszło mi, że po połączeniu samorządów w jeden organizm, dochód per capita w mieście nieco spadnie, a dochód per capita na terenach wiejskich wzrośnie.

Wśród radnych gminy wiejskiej zapadła cisza.

Na koniec wystąpił były rektor UZ Czesław Osękowski, obecnie szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą: - Nic nie jest dane raz na zawsze i trzeba myśleć z wyprzedzeniem, mieć perspektywę. Ja wierzę w to, że połączenie gmin stworzy konkretne możliwości rozwojowe tak miastu, jak i terenom wiejskim. Natomiast nie wierzę w to, co niektórzy sugerują: że w tym zamierzeniu jest jakiś podstęp, czy podtekst. Nie ma podtekstu. Po prostu jest interes.

Prof. Osękowski zapowiedział, że w listopadzie zorganizuje spotkanie na temat oświaty, na które zaprosi dyrektorów szkół i władze z gminy i miasta.

Michał Iwanowski

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki