Czekają nas zmiany w miejskiej oświacie

10 Lipiec 2024
- Jednym z moich priorytetów będzie termomodernizacja budynków oświatowych, bo przyniesie nam szybkie oszczędności - mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych.

- Jakie są pierwsze wnioski z audytu? Co chciałby pan zmienić w miejskiej oświacie, kulturze, pomocy społecznej i sporcie?

Marek Kamiński: - Pierwsze miesiące urzędowania, to czas na przyjrzenie się pracy wydziałów i miejskich jednostek. I dopiero wtedy wyciągniemy konstruktywne wnioski. Na pewno jest potrzeba zmian w strukturze organizacyjnej w obszarach, którymi będę kierował. Następny krok to scedowanie obowiązków na naczelników wydziałów i dyrektorów departamentów, jeśli takie powstaną.

 

- Od września na osiedlu Czarkowo otworzy się nowa podstawówka dla klas 1-3 z oddziałami przedszkolnymi. O rozbudowę szkoły proszą mieszkańcy Jędrzychowa, na Chynowie brakuje hali sportowej. Przed nami jednak niż demograficzny. Czekają pana trudne decyzje?

- Istniejąca sieć szkół jest wypadkową innej wizji miasta, czasów wielkich blokowisk. Obecnie te osiedla się zestarzały, znacznie ubyło dzieci w wieku szkolnym. Dużym problemem jest koncentracja placówek oświatowych w tych rejonach, które już się nie rozwijają. Z drugiej strony mocno rozbudowały się dzielnice peryferyjne, tam brakuje szkół albo są za małe, żeby sprostać oczekiwaniom dzieci i rodziców. A to ważne, aby rodzice mieli pewność, że ich pociechy są bezpieczne i uczą się w komfortowych warunkach i nie muszą być dowożone do szkół spoza rejonu. Trudne decyzje dopiero przed nami, sprawdzimy perspektywy demograficzne, niektóre placówki być może zlikwidujemy, w innych ograniczymy nabór. Na os. Czarkowo, niestety, otworzymy „protezę edukacyjną”, bo tam jest potrzebna szkoła z oddziałami 1-8, a nie tylko dla najmłodszych. Przedwojenny budynek szkoły na Jędrzychowie był kilkukrotnie modernizowany i powiększany m.in. o obiekty sportowe. Niewykluczone, że po raz kolejny czeka go rozbudowa. To niemały wydatek dla miasta.

 

- W planach jest termomodernizacja budynków szkół.

- Mamy przewidziane środki na termomodernizację, musimy się tym zająć, bo spadną koszty funkcjonowania placówek oświatowych np. ogrzewania i oświetlenia. Liczymy, że te inwestycje będą wsparte środkami europejskimi. Cóż, subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków na edukację.

 

- Jak pan ocenia funkcjonowanie kąpieliska H₂Ochla?

- Właśnie minął miesiąc od otwarcia kąpieliska w Ochli. Dotychczas odwiedziło je około 30 tys. zielonogórzan i gości, w jeden z upalnych weekendów było tam 7 649 osób. Nie zwalniamy tempa i serdecznie zapraszamy do spędzania letniego czasu na H₂Ochla. W najbliższym czasie podsumujemy bilans wpływów i kosztów kąpieliska za pierwszy miesiąc.

 

- Mieszkańcy czekają na lodowisko.

- Ten projekt jest wpisany w Strategię Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przyjrzymy się, czy realizacja zadania jest zasadna.

 

- Jednym z priorytetów jest również modernizacja amfiteatru.

- Do wyborów szliśmy pod hasłem „Ratujemy amfiteatr” i od tego pomysłu nie odstąpimy. Chcielibyśmy jak najszybciej zmodernizować zniszczony obiekt i przywrócić go nie tylko zielonogórzanom. Oczywiście musimy pozyskać fundusze na ten cel.

 

- W mieście przybywa seniorów. W programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej było Centrum Geriatryczne dla osób 75 plus. Zielonogórzanie proszą też o zwiększenie liczby Domów Dziennego Pobytu.

- Centrum Geriatryczne dla seniorów 75 plus to sztandarowy projekt Koalicji Obywatelskiej, nie zrezygnujemy z niego. Zajmiemy się też bieżącymi problemami seniorów, stworzymy dodatkowe Domy Dziennego Pobytu i Kluby Seniora, pozyskując na inwestycje fundusze europejskie.

 

- W mieście działa kilkaset organizacji pozarządowych. Widzi pan potrzebę ich wzmocnienia, dofinansowania? Niektóre, np. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, od lat starają się o siedzibę.

- Przejrzałem już sprawozdanie urzędu ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wnioski przed nami. NGO to ważny element w tkance miasta, będziemy wspierać ich działalność, bo zastępują skutecznie władze samorządowe w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

- Dziękuję.

 

Rafał Krzymiński

 

Marek Kamiński

Z wykształcenia magister historii. Blisko 30 lat pracował w szkolnictwie. Był doradcą metodycznym oraz konsultantem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, a następnie jego dyrektorem. Propagator wejścia Polski do Unii Europejskiej i inicjator wielu działań w obszarze integracji oraz edukacji europejskiej. Współautor programu oraz podręczników do nauczania historii w szkołach średnich. Aktywny członek organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji Polski z UE, m. in. Lubuskiego Komitetu Europejskiego. Od 2011 r. kierował departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odpowiedzialnymi za wdrażanie środków europejskich. Radny Rady Miasta Zielona Góra w latach 1994-2002 i 2006-2014, trzykrotny jej wiceprzewodniczący. Radny Sejmiku Województwa Zielonogórskiego w latach 1994-1998. Wyróżniony Lubuskim Laurem Oświaty za 2008 r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz Brązowym i Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju przez Ministra Obrony Narodowej.