Co myślimy o połączeniu? Raport z badań społecznych - omówienie

25 Marzec 2013
Chyba jesteśmy wielkimi optymistami. Zarówno my, w mieście, jak i my, w gminie. Większość z nas uważa, że mieszkamy w świetnym miejscu i… średnio lub dobrze się nam powodzi. Uważamy również, że miasto z gminą musi intensywnie współpracować. Pracujemy w Zielonej Górze i przeważanie sądzimy, że prędzej czy później do połączenia dojdzie. My, w mieście, jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami połączenia. My, w gminie, jesteśmy bardziej sceptyczni. Chyba nikogo to nie dziwi?

O połączeniu miasta z gminą dyskutujemy od lat. Od jesieni temat wrócił z wielką siłą. Wówczas, podczas debaty na Uniwersytecie Zielonogórskim, prezydent Janusz Kubicki przedstawił ofertę połączeniową i ewentualny termin - od kiedy miałoby to nastąpić – od 1 stycznia 2015 r.
Po trzech miesiącach, od tej propozycji, ankieterzy trafili do mieszkań ponad 700 osób w mieście i gminie. Zadali kilkadziesiąt pytań. Jaki obraz miasta i gminy wynika z tego badania?

Jesteśmy zadowoleni

Jesteśmy zadowoleni z siebie i otaczającego nas świata. Ankieterzy zapytali badanych o to, jak oceniają warunki życia w swojej miejscowości. 59,5 proc. mieszkańców miasta i 72 proc. mieszkańców gminy odpowiedziało że „dobrze” lub „bardzo dobrze”. Jako złe oceniło tylko 9 proc. mieszkańców miasta i 4,5 proc. gminy.

Nieźle też oceniamy swoją sytuację materialną. Przeważa ocena, że nasza sytuacja jest średnia (miasto - 47,2 proc., gmina 52,3 proc.). Deklarujących, że jest ona dobra lub bardzo dobra, jest więcej w mieście (37 proc.) niż w gminie (29,3 proc.). Stosunkowo niewielki jest odsetek osób, którym powodzi się źle lub bardzo źle (miasto – 14,9 proc., gmina – 17,9 proc.).

Lubimy i cenimy naszą miejscowość

Lubimy i cenimy miejsce, w którym mieszkamy. A gdzie pracujemy? Wiadomo – w Zielonej Górze! To wszyscy wiemy. Badania to potwierdzają. Aż 87,2 proc. zielonogórzan pracuje w mieście. Tylko 12,8 proc. znalazło pracę gdzie indziej, część zapewne w gminie. Mieszkańcy gminy również egzystują głównie dzięki miastu – aż 61,4 proc. z nich pracuje w Zielonej Górze. Cenią sobie również miejskie szkoły. 58,5 proc. dzieci i młodzieży uczy się w miejskich szkołach. Tu obraz jest o tyle niejasny, że w gminie nie ma szkół ponadgimnazjalnych i młodzież musi się uczyć na terenie miasta.

Jeden organizm

W badaniach wyraźnie widać, że miasto i gmina w wielu dziedzinach tworzą jeden organizm. Stąd zapewne mieszkańcy gremialnie popierają ideę współpracy samorządów (na tak jest 92,9 proc. mieszkańców miasta i 86,4 proc. mieszkańców gminy). Aż 73,5 proc. tych drugich uważa, że gmina wiejska, bez położenia w pobliżu miasta, znaczyłaby o wiele mniej niż obecnie. Podobna ilość respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że gmina stała się sypialnią Zielonej Góry, a 65,6 uważa, że kiedy miasto się szybko rozwija, korzystają na tym także mieszkańcy gminy wiejskiej.

Różnice w stosunku do połączenia

Chociaż widać korzyści ze wzajemnego przenikania, mieszkańcy gminy są jednak bardziej sceptyczni i podzieleni w sprawie połączenia miasta z gminą. W mieście zwolennicy stanowią 65 proc. respondentów (patrz główny wykres powyżej). Co bardzo ważne, liczba przeciwników jest minimalna – 6,8 proc. Wygląda na to, że osoby agitujące przeciw połączeniu w mieście mają minimalne szanse na posłuch.

Co zrozumiałe, w gminie opinie są bardziej podzielone. W końcu to głównie tutaj może dojść do zmian. Różnica pomiędzy przeciwnikami a zwolennikami połączenia jest minimalna, w granicach błędu statystycznego. 38,9 proc. „za” i 40,5 proc. „przeciw”. Co piąty pytany jest niezdecydowany.

Do połączenia kiedyś dojdzie

Ankieterzy zadali jeszcze inne pytanie: Czy połączenie, prędzej czy później, jest nieuniknione? Tak, jest nieuniknione (sumujemy odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) – uważa 73,8 proc. mieszkańców miasta i 53,3 proc. gminy. Niezdecydowani w gminie to 22,4 proc. a przeciwnicy stanowią 19 proc. respondentów.

Kolejne pytanie: Jaki termin połączenia jest najbardziej prawdopodobny? Badacze zaproponowali pięć opcji: 2014 r., 2015 r. (opcja prezydenta Kubickiego), 2017 r., 2020 r., nie dojdzie do połączenia. W mieście najwięcej zwolenników ma opcja 2015 (36,7 proc.) i 2017 r. (33,8 proc.). W gminie bardziej przemawia do wyobraźni rok 2017 (31,3 proc.) niż 2015 r. (22,2 proc.). Bardziej odległy termin – 2020 r. nie wpływa znacząco na wyobraźnię – miasto 11,6 proc., gmina 16,8 proc. Ok. 1/5 mieszkańców gminy konsekwentnie uważa, że do połączenia nigdy nie dojdzie.

Królują dwa terminy – 2015 r. lub 2017 r. Ankiety oczywiście nie powiedzą, których z nich jest bardziej korzystny. Swoje wie natomiast Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które proponuje, żeby łączenie gmin odbyło się w okresie wyborów. Ten ostatni postulat spełnia termin połączenia od 1 stycznia 2015 r. W tym samym czasie, w praktyce, zaczną napływać do Polski wielkie środki z nowej perspektywy finansowej UE, 2014-20. Środki te będą miały olbrzymi wpływ na rozwój polskich miast i wsi. O to jednak ankieterzy już nie pytali.

Mistrzowie popularności

Ciekawą pozycją było pytanie o autorytety - osoby, do których można zwrócić się w kwestii rozwiązania problemów społeczności lokalnej. W Zielonej Górze wskazywano na: prezydenta Janusza Kubickiego, wymieniano także radnych - najczęściej Jacka Budzińskiego oraz stosunkowo często Mariusza Marchewkę.
W gminie wskazywano sołtysów, księży oraz radnych.

(tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki