A to ci historia!

21 Styczeń 2022
Były prezydent, premier, kilku ministrów oraz rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - co mają ze sobą wspólnego? Doszukiwać się można wielu wspólnych mianowników, łączących te wpływowe osobistości, ale jest jeden, szczególnie znamienny: są absolwentami studiów historycznych. Przypadek? Nie sądzę!

Rzeczywiście, nie jest kwestią przypadku, że wśród polityków, samorządowców czy urzędników, nie tylko w Polsce, nieprzeciętnie wysoka jest reprezentacja osób, które z zawodu są historykami. Czyżby zatem pociąg do wiedzy historycznej oznaczał jakiś szczególny rodzaj pociągu do władzy?

Bynajmniej. Odpowiedź leży w specyficznym charakterze studiów historycznych i osób, które je podejmują. Łączą bowiem pasję do przeszłości z szeroką wiedzą na temat ponadczasowych mechanizmów politycznych i społecznych, zrozumienie ukrytych zależności między faktami i zjawiskami z wiedzą o relacjach międzyludzkich i międzynarodowych. Słowem, studia historyczne dają szerokie zrozumienie otaczającego nas świata. Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, który studia w zielonogórskim Instytucie Historii  ukończył w 1985 r., jest tego dobrym przykładem: najpierw pasja, potem kariera. Ale Instytut Historii UZ jest dumny z wielu swoich absolwentów: samorządowców i muzealników, urzędników i nauczycieli, dziennikarzy, przedsiębiorców czy nawet menadżerów i bankowców.

Znaczenie kompetencji nabytych w czasie studiów historycznych podkreśla Robert Wróbel, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (absolwent  z 2000 r.): - To właśnie studia historyczne nauczyły mnie selekcjonować i krytycznie oceniać informacje, doszukiwać się związków przyczynowo-skutkowych oraz wzajemnych zależności między zjawiskami, czyli czegoś, co jest chlebem powszednim osoby zajmującej się na co dzień analizą procesów społeczno-gospodarczych.

Studia historyczne na UZ są obecnie dwustopniowe - trzyletni licencjat i dwuletnie magisterium. Potem można spróbować sił na studiach doktoranckich, a Instytut Historii posiada nawet prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Jest tu miejsce i dla tych, którzy studia traktują jako życiową przygodę, jak i tych, którzy myślą o pracy naukowej i zdobywaniu tytułów. Program jest elastyczny, można uzyskać indywidualną organizację, a wiele przedmiotów student wybiera sam, tak aby rozwijać własne zainteresowania. Dzięki temu można poznać szeroko każdą epokę historyczną, ale także rozwijać swoje zainteresowania i pasje w wąskich dziedzinach.

Studia można także połączyć z pracą zarobkową lub też zgłębianiem innego kierunku, także za granicą. Pomaga w tym przychylność kadry naukowej, która łaskawym okiem patrzy na studentów, bez względu na ich wiek i zainteresowania. - Nigdy nie mieliśmy poczucia, że jesteśmy anonimowym trybikiem w machinie - wspomina Katarzyna Sztuba-Frąckowiak, dziś nauczycielka historii i dziennikarka. Przyjazną atmosferę podkreśla również dziennikarz Marcin Sasim: - Wykładowcy uczyli, ale dawali też przestrzeń do myślenia. Debaty oksfordzkie, wymiana opinii - to nam serwowano, a jak wiadomo to wszystko mocno kształtuje studenta.

Ale przede wszystkim studia to czas na nawiązanie nowych kontaktów, czasami takich, które trwają przez całe życie. Przykładów koleżeńskich więzi, prawdziwych przyjaźni, a nawet wielkich miłości zawartych w czasie studiów na Kampusie B nie brakuje.

Krótko mówiąc: studiowanie historii na Uniwersytecie Zielonogórskim z pewnością może okazać się dobrym pomysłem.

 

dr Ireneusz Wojewódzki,

Instytut Historii UZ

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki