Chcą przebudować Szpitalny Odział Ratunkowy

17 Marzec 2023
Szpital Uniwersytecki zamierza wyremontować i powiększyć SOR. I w tym celu złożył wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Medycznego na prawie 15 mln zł.

SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy, to miejsce, w którym ratuje się życie i w nagłych przypadkach zdrowie pacjenta, a medycy pracują pod silną presją czasu. To tu przybywają karetki pogotowia i śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z pacjentami na pokładzie, ale na nagłą pomoc oczekują również chorzy po urazach, ze złamaniami czy zatruciem. Oddział z grubsza zajmuje się wstępną diagnostyką i leczeniem. SOR w Zielonej Górze powstał w 2001 r. na bazie Centralnej Izby Przyjęć. W 2012 r. oddział za około 10 mln zł zmodernizowano, budując na szpitalnym dachu lądowisko dla helikopterów LPR. Od tamtego czasu SOR nie był dofinansowany na taką skalę, o jakiej dziś marzą zarządzający Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze - 15 mln zł. Co za tę kwotę chcą zrobić?

Przebudować, powiększyć, wyposażyć

- Dziś SOR od strony wejścia głównego do szpitala kojarzy się z ciasnotą, od strony ulicy Zyty, tam gdzie podjeżdżają karetki, jest trochę lepiej - mówi Paweł Urbański, kierownik działu remontów i inwestycji lecznicy i opowiada o planowanym remoncie: - Chcemy przebudować cały układ obecnego oddziału, do 18 zwiększając liczbę łóżek dla pacjentów (jest 14 - dop. el). Jednocześnie powiększylibyśmy oddział o część przyziemia w zabytkowych budynkach szpitalnych B i C od strony ul. Wazów, by zrobić w niej izbę przyjęć SOR-u z prawdziwego zdarzenia, z triażem i gabinetami, na które dziś trochę brakuje miejsca. Przestrzeń byłaby bardziej otwarta i funkcjonalna. W ramach dofinansowania inwestycji szpital kupiłby również nowe wyposażenie, m.in. tomograf komputerowy.

Nowy tomograf zastąpiłby stary, już wyeksploatowany aparat. Podobny los spotkałby centralę monitorującą z kardiomonitorami, lampy operacyjne czy aparaty RTG i USG oraz system kompresji klatki piersiowej. Doposażenia doczekałby również TOPSOR, czyli system zarządzania Trybem Obsługi Pacjenta w SOR, który po wstępnej ocenie medycznej pomaga segregować pacjentów w zależności od ich stanu zdrowia: bilet czerwony - konieczna natychmiastowa pomoc, pomarańczowy - pomoc konieczna do 10 minut, żółty - do 60 min., zielony - do 4 godz., niebieski - do 6 godz.

Trzymajcie kciuki!

By wprowadzić planowane, nie pozbawione rozmachu zmiany, szpital w Zielonej Górze złożył wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę prawie 15 mln zł w konkursie ogłoszonym pod koniec lutego w ramach Funduszu Medycznego, którym dysponuje Ministerstwo Zdrowia.

- W złożonym wniosku określiliśmy ogólne założenia tego, co chcemy zrobić. Podaliśmy powierzchnię i zakres planowanych prac oraz wyposażenie, w które chcielibyśmy zainwestować - wyjaśnia P. Urbański.

Ogólną kwotę, którą przeznaczono na dofinasowanie konkursowych inwestycji, określono na 750 mln zł… i wnioski popłynęły z całego kraju, 10 marca przekraczając 120 proc. wspomnianej „sumki”. Nabór przed północą zamknięto. Od tego momentu wnioskodawcy - w tym Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze - poczekają do 70 dni na wyniki konkursu.

- Mamy nadzieję, że nasz projekt zostanie oceniony pozytywnie. Trzymajcie kciuki! - nawołuje lecznica na Facebooku, której tęskno do poprawy jakości pomocy niesionej na SOR-ze.

(el)