Chcą przebudować Szpitalny Odział Ratunkowy

17 Marzec 2023
Szpital Uniwersytecki zamierza wyremontować i powiększyć SOR. I w tym celu złożył wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Medycznego na prawie 15 mln zł.

SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy, to miejsce, w którym ratuje się życie i w nagłych przypadkach zdrowie pacjenta, a medycy pracują pod silną presją czasu. To tu przybywają karetki pogotowia i śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z pacjentami na pokładzie, ale na nagłą pomoc oczekują również chorzy po urazach, ze złamaniami czy zatruciem. Oddział z grubsza zajmuje się wstępną diagnostyką i leczeniem. SOR w Zielonej Górze powstał w 2001 r. na bazie Centralnej Izby Przyjęć. W 2012 r. oddział za około 10 mln zł zmodernizowano, budując na szpitalnym dachu lądowisko dla helikopterów LPR. Od tamtego czasu SOR nie był dofinansowany na taką skalę, o jakiej dziś marzą zarządzający Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze - 15 mln zł. Co za tę kwotę chcą zrobić?

Przebudować, powiększyć, wyposażyć

- Dziś SOR od strony wejścia głównego do szpitala kojarzy się z ciasnotą, od strony ulicy Zyty, tam gdzie podjeżdżają karetki, jest trochę lepiej - mówi Paweł Urbański, kierownik działu remontów i inwestycji lecznicy i opowiada o planowanym remoncie: - Chcemy przebudować cały układ obecnego oddziału, do 18 zwiększając liczbę łóżek dla pacjentów (jest 14 - dop. el). Jednocześnie powiększylibyśmy oddział o część przyziemia w zabytkowych budynkach szpitalnych B i C od strony ul. Wazów, by zrobić w niej izbę przyjęć SOR-u z prawdziwego zdarzenia, z triażem i gabinetami, na które dziś trochę brakuje miejsca. Przestrzeń byłaby bardziej otwarta i funkcjonalna. W ramach dofinansowania inwestycji szpital kupiłby również nowe wyposażenie, m.in. tomograf komputerowy.

Nowy tomograf zastąpiłby stary, już wyeksploatowany aparat. Podobny los spotkałby centralę monitorującą z kardiomonitorami, lampy operacyjne czy aparaty RTG i USG oraz system kompresji klatki piersiowej. Doposażenia doczekałby również TOPSOR, czyli system zarządzania Trybem Obsługi Pacjenta w SOR, który po wstępnej ocenie medycznej pomaga segregować pacjentów w zależności od ich stanu zdrowia: bilet czerwony - konieczna natychmiastowa pomoc, pomarańczowy - pomoc konieczna do 10 minut, żółty - do 60 min., zielony - do 4 godz., niebieski - do 6 godz.

Trzymajcie kciuki!

By wprowadzić planowane, nie pozbawione rozmachu zmiany, szpital w Zielonej Górze złożył wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę prawie 15 mln zł w konkursie ogłoszonym pod koniec lutego w ramach Funduszu Medycznego, którym dysponuje Ministerstwo Zdrowia.

- W złożonym wniosku określiliśmy ogólne założenia tego, co chcemy zrobić. Podaliśmy powierzchnię i zakres planowanych prac oraz wyposażenie, w które chcielibyśmy zainwestować - wyjaśnia P. Urbański.

Ogólną kwotę, którą przeznaczono na dofinasowanie konkursowych inwestycji, określono na 750 mln zł… i wnioski popłynęły z całego kraju, 10 marca przekraczając 120 proc. wspomnianej „sumki”. Nabór przed północą zamknięto. Od tego momentu wnioskodawcy - w tym Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze - poczekają do 70 dni na wyniki konkursu.

- Mamy nadzieję, że nasz projekt zostanie oceniony pozytywnie. Trzymajcie kciuki! - nawołuje lecznica na Facebooku, której tęskno do poprawy jakości pomocy niesionej na SOR-ze.

(el)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki