Budżet miasta wykonany w połowie

4 Wrzesień 2013
– Mamy nadwyżkę operacyjną – oznacza to, że miasto jest w stanie płynnie regulować swoje zobowiązania, co jest dla nas dobrym wynikiem finansowym – powiedział prezydent Janusz Kubicki, podczas konferencji prasowej poświęconej sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku.
We wtorek (3 września ) prezydent  wyjaśnił  dziennikarzom sprawy związane z realizacją planów finansowych.Dochody miasta kształtują się na poziomie 50 procent, natomiast wydatki – ok. 45%. Na dochody własne składają się m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT). – Podatek z CIT jest w tym półroczu wyższy, co oznacza, że zielonogórscy przedsiębiorcy zarobili więcej niż w latach poprzednich – cieszy się prezydent.
 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w przybliżeniu następująco: oświata i edukacja – ok. 57%, pomoc społeczna i zdrowie – 51, Administracja – 45,  kultura, sport i turystyka – 45, gospodarka mieszkaniowa i komunalna – 36, transport i usługi – 55, bezpieczeństwo i ochrona ppoż. – 55.
 
Największe wykonanie budżetu, bo blisko pięćdziesięcioprocentowe odnotowano w oświacie i edukacji.
 
Kolejna sprawa to ok. stu inwestycji, które aktualnie są realizowane. Obecnie plan został wykonany w ok. 12 procentach. Oznacza to, że rozpoczęto wiele zadań, które będą miały finał lub będą rozliczone w drugim półroczu. – Jak chociażby wczoraj otwarte gimnazjum na Chynowie – przypomina J. Kubicki. – Poza tym w trakcie realizacji niektórych inwestycji napotykamy na niespodzianki, które je opóźniają. Na aktualnie przebudowywanym rondzie PCK okazało się, że pod ziemią są rury czy kable, których na planach nie było. Na skrzyżowaniu Batorego i Energetyków natknięto się na zaporę czołgową, której usunięcie wymagało szeregu zabiegów, z pozwoleniem konserwatora zabytków włącznie – jednym tchem wymieniał prezydent zaskakujące niedogodności.
 
- Za wszystkie utrudnienia przepraszam mieszkańców miasta i wierzę w to, że po zakończeniu wszystkich prac na pewno będzie nam żyło się lepiej – zakończył konferencję Janusz Kubicki.
 
Ewa Duma