Budują wiadukt od nowa

27 Październik 2023
Trwa odbudowa nitki wschodniej wiaduktu (w stronę marketu Kaufland). Wyburzono już fundamenty filarów starego obiektu.

Firma Nowak-Mosty na plac budowy weszła we wrześniu. Najpierw zajęła się rozbiórką tzw. stóp fundamentowych, które pozostały po usunięciu ustroju nośnego obiektu.

Co teraz dzieje się na placu budowy? - Wykonawca zakończył wyburzenia 10 fundamentów filarów wiaduktu, od torów kolejowych do ul. Energetyków - informuje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w urzędzie miasta. I dodaje: - Na dwóch podporach wykonano zasypki wykopów, na pozostałych prace są w toku. Obecnie roboty koncentrują się na wyburzeniach trzech kolejnych fundamentów (od strony ronda PCK do torów kolejowych) i przekopach kontrolnych, aby zlokalizować potencjalne kolizje z tzw. urządzeniami obcymi.

Ponadto, w celu kontroli bezpieczeństwa, na ul. Zjednoczenia trwa przegląd jesienny wiaduktu zachodniego, prowadzony przez prof. Adama Wysokowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Miasto otrzymało z rządowej rezerwy subwencji ogólnej około 40 mln zł dofinansowania na prace na ul. Zjednoczenia. Dotacja do tego zadania może wynieść maksymalnie 50 proc. wartości robót. Niewykorzystana kwota subwencji zostanie przeznaczona na wykonanie drugiego, zachodniego wiaduktu (trzeba go rozebrać). W planach jest realizacja inwestycji w latach 2025-2026.

Rozbiórka wiaduktu to konieczność - remont pokazał, że jego konstrukcja jest w bardzo złym stanie technicznym. Kropkę nad i postawiła ekspertyza naukowców z UZ zlecona przez miasto, która wykazała, że wiadukt trzeba wyburzyć i zbudować od podstaw.

Wykonawca ma półtora roku na wykonanie zadania. Wstępny harmonogram zakłada koniec prac już w grudniu 2024 r., a to oznacza wcześniejszą realizację inwestycji na nitce zachodniej (poruszając się w stronę ronda PCK). Inwestycję wyceniono na ponad 25 mln zł.

(rk)