Bezpieczeństwo energetyczne. W domach nie będziemy siedzieć po ciemku!

25 Listopad 2022
W zeszły piątek miasto podpisało list intencyjny z Elektrociepłownią „Zielona Góra” i spółką Enea Operator. To pierwszy krok do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom aglomeracji zielonogórskiej w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, np. podczas wichur.

Na symbolicznym dokumencie podpisy złożyli: Janusz Kubicki - prezydent Zielonej Góry, Marek Rusakiewicz - p.o. prezesa Enei Operator oraz Radosław Czapski - prezes Elektrociepłowni „Zielona Góra”. Dlaczego to takie ważne? Bo w sytuacjach planowanych lub awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej, zielonogórzanie i mieszkańcy regionu nie musieliby już siedzieć po ciemku albo przy świeczkach. Miasto zostałoby zaopatrzone w energię bezpośrednio z Elektrociepłowni Zielona Góra.

- Po zrealizowaniu inwestycji wichury i orkany mają być nam niestraszne. To gwarancja tego, że w sytuacjach kryzysowych nie zabraknie prądu w mieście -  przekonuje prezydent J. Kubicki.

M. Rusakiewicz dodaje: - Rozwiązanie daje dodatkowe możliwości zarządzania energią w sieci w przypadku wystąpienia awarii masowych spowodowanych np. bardzo silnym wiatrem. Podobne sprawdziło się w lutym w Gorzowie Wielkopolskim.

Porozumienie ma znaczenie również ze względu na szybko rozwijający się elektryczny transport miejski, a ten jest szczególnie narażony na niedogodności w przypadku dłuższych przerw w dostawach energii elektrycznej.

- W 2012 r. przestały pracować dwie turbiny parowe. I kilkukrotnie zdarzały nam się blackouty, kiedy mieliśmy przerwę w dostawie prądu w Zielonej Górze i okolicy - przypomina Stanisław Iwan, wiceprezes zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki, pełnomocnik prezydenta Zielonej Góry ds. strategii miasta. I dodaje: - Jeżeli projekt dojdzie do skutku, będziemy mieli pewność, że jeśli coś złego stanie się z liniami energetycznymi zasilającymi Leśniów Wielki, prąd dotrze do nas bez przeszkód. Sformalizowanie negocjacji to bardzo ważne wydarzenie dla całej południowej części województwa lubuskiego.

Konferencja „Energetyka przygraniczna - świat energii jutra”, podczas której podpisano list intencyjny, odbyła się w filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie.

(rk, ah)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki