To będziemy budować w przyszłym roku

19 Listopad 2021
Pomimo pandemii i drożyzny, szykują się inwestycje na ponad 260 milionów złotych. Są pieniądze na zagospodarowanie kąpieliska w Ochli, przebudowę schroniska dla zwierząt, zakup kolejnych autobusów elektrycznych, remonty dróg i rewitalizację parków. W miniony wtorek prezydent Janusz Kubicki zaprezentował plan wydatków i dochodów miasta na 2022 rok.

Samorządy do 15 listopada muszą przedstawić „księgę” wydatków i dochodów w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Prezydent nie ukrywa, że przyszłoroczny budżet nie będzie łatwy. Miasto wciąż zmaga się ze skutkami pandemii. Ponadto inflacja zbliża się do 7 proc., co sprawia, że więcej trzeba będzie zapłacić np. za oświetlenie ulic, czy remonty dróg i chodników. Pomimo tego Zielona Góra zrealizuje inwestycje za ponad 260 mln. Łącznie to ponad sto zadań.

 - Czasy są trudne, ale udało się przygotować dobry budżet - mówi Janusz Kubicki. - Mieszkańców najbardziej interesują inwestycje, a tych nie zabraknie. Będziemy kontynuować budowę obwodnicy południowej i parkingu wielopoziomowego przy Palmiarni. Planujemy zakup autobusów elektrycznych - w tym przegubowych. Zapisaliśmy fundusze na pierwszy etap zagospodarowania kąpieliska miejskiego w Ochli. Są pieniądze na zakończenie budowy hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym nr 10, rozpoczęcie budowy placówki oświatowej na Czarkowie oraz kapitalny remont schroniska dla zwierząt. Nie zapominamy o budżecie obywatelskim i zadaniach w dzielnicy Nowe Miasto.

Lwią część wydatków - ok. 366 mln 509 tys. zł (31 proc. budżetu) - pochłonie oświata i edukacja. Na pomoc i politykę społeczną „pójdą” ok. 204 mln zł.

Dochody własne z podatków PIT (osoby fizyczne) i CIT (od firm) wyniosą ok. 277 mln zł. Z podatków od nieruchomości miasto uzyska ponad 200 mln zł, z innych źródeł - m.in. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - do budżetu wpłynie ok. 110 mln zł. Dotacje celowe z budżetu państwa zamkną się w kwocie 142 mln zł, subwencja ogólna to 223 mln zł. Miasto pozyska też ok. 93 mln środków z Unii Europejskiej.

Planowane wydatki miasta to 1 mld 175 mln zł, w tym wydatki bieżące - 914 mln zł. Dochody miasta mają kształtować się na poziomie 1 mld 60 mln zł. Deficyt wyniesie ok. 115 mln zł, zostanie pokryty z kredytu na kwotę 130 mln zł, który zaciągnie miasto. Jak podkreśla prezydent, zadłużenie jest pod kontrolą.

Udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych mają się nieznacznie zwiększyć z 253 mln 173 tys. zł w 2021 r. do 254 mln 401 tys. zł w 2022 r. Udziały w podatku od osób prawnych wzrosną z 13 mln 200 tys. zł do 23 mln 154 tys. zł.

(rk)

 

Najważniejsze inwestycje:

* budowa obwodnicy południowej - 62 mln 350 tys. zł

* zagospodarowanie kąpieliska miejskiego Ochla - 26 mln 720 tys. zł

* parking wielopoziomowy przy ul. Piaskowej, w sąsiedztwie Palmiarni - 22 mln zł

* zakup elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej, w tym przegubowych - 16 mln 692 tys. zł

* remont ul. Zjednoczenia wraz z wiaduktem - 13 mln zł

* budowa zadaszonego boiska piłkarskiego przy ul. Sulechowskiej - 9 mln 530 tys. zł

* budżet obywatelski - 6,5 mln zł

* dokończenie budowy hali w ZE nr 10 przy ul. Energetyków - 6 mln 130 tys. zł

* remont schroniska dla bezdomnych zwierząt - 5 mln zł, w 2023 r. - 5 mln zł

* modernizacja minizoo wraz z infrastrukturą - 4 mln zł

* rewitalizacja parków na terenie Zielonej Góry - 3 mln 300 tys. zł

* przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka - 3 mln zł

* program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze - 2 mln 300 tys. zł

* Trasa Aglomeracyjna - etap II - 2 mln 200 tys. zł

* rozbudowa Promyka - 2 mln 100 tys. zł

* budowa infrastruktury rowerowej - 2 mln zł

* rozpoczęcie rewitalizacji na al. Niepodległości, od ul. Kupieckiej do ul. Plac Bohaterów - 2 mln zł

* zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu - 1 mln 300 tys. zł

* rozbudowa ul. Szosa Kisielińska na wysokości os. Pomorskiego - 1 mln 250 tys. zł (kontynuacja inwestycji)

* rozbudowa cmentarza komunalnego - 1 mln zł, w 2023 r. - 2 mln zł

* koncepcja obwodnicy zachodniej - 800 tys. zł

* ścieżka rowerowa Zielona Góra-Nowa Sól - 600 tys. zł

* dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła - 600 tys. zł

* dofinansowanie rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze - 350 tys. zł

* dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych - 300 tys. zł

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki