70 mln zł na drogi w mieście

13 Październik 2013
Tyle pieniędzy z zewnątrz udało się pozyskać w ciągu pięciu lat na budowę i remonty największych dróg w mieście

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych (schetynówki)

2009 r.
Sienkiewicza, Fabryczna
Koszt: 3,6 mln zł
Dotacja: 1,7 mln zł

2010 r.
Ks. Michalskiego (łącznik Botanicznej z Wyszyńskiego)
Koszt: 11,1 mln zł
Dotacja: 2,5 mln zł
2011 r.
Wyszyńskiego, Moniuszki, Wiśniowa
Koszt: 5 mln zł
Dotacja: 2,5 mln zł

Jaskółcza, Ogrodowa
Koszt: 6,7 mln zł
Dotacja: 3 mln zł

2012 r.
Wojska Polskiego – Świerkowa
Koszt: 1,7 mln zł
Dotacja: 0,5 mln zł

2013 r.
Jagodowa – łącznik z Wrocławską
Koszt: 5,5 mln zł
Dotacja: 2,7 mln zł
Batorego
Koszt: 6,6  mln zł
Dotacja: 3mln zł


Lubuski Regionalny Program Operacyjny

lata 2009-2010
Sulechowska (dwa etapy)
Koszt: 14,1 mln zł
Dotacja: 9,4 mln zł

lata 2010-2014
Jędrzychowska (dwa etapy)
Koszt: 21,7 mln zł
Dotacja: 16,1 mln zł


Rezerwa celowa subwencji ogólnej

2012 r.
Szosa Kisielińska
Koszt: 9,6 mln zł
Dotacja: 3,7 mln zł


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

lata 2013-2014
Trasa Północna
Koszt: 28,6 mln zł
Dotacja: 24,3 mln zł


Rezerwa celowa budżetu państwa

2014 r.
Batorego
Koszt: 7 mln zł
Dotacja: 3,5 mln zł