358 mln zł na obwodnice

9 Styczeń 2022
Budowa obwodnicy zachodniej miasta, droga od Pomorska do Sulechowa oraz most w Pomorsku pochłoną 358 milionów złotych. Są na to pieniądze. - Udało nam się wszystkie komunikacyjne puzzle ułożyć w całość, ta ważna droga na pewno powstanie - cieszył się prezydent Janusz Kubicki, prezentując dokument z Ministerstwa Obrony Narodowej.

- Mamy potwierdzenie, że MON może sfinansować odcinek drogi od Pomorska do Sulechowa - wyjaśniał prezydent podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Chodzi o wielki projekt drogowy związany z planowaną budową mostu w Pomorsku. Prowadzić ma do niego obwodnica zachodnia, która ominie Łężycę, Czerwieńsk, Płoty i Przylep. To tylko jedna część projektu. Pozostałe puzzle, o których wspomina prezydent, to budowa mostu w Pomorsku i drogi od Pomorska do Sulechowa. Na tę ostatnią część projektu brakowało pieniędzy. W grudniu minionego roku do magistratu dotarło potwierdzenie z MON, że wspomniany odcinek drogi jest istotny dla obronności kraju. Ministerstwo przekaże na ten cel ok. 130 mln zł. W sumie te trzy elementy kosztować będą ok. 358 mln zł.

- Udało nam się komunikacyjne puzzle poskładać w całość. Starania o budowę drogi rozpoczęliśmy w 2018 roku, kiedy rząd zdecydował, że powstanie most na Odrze w Pomorsku - tłumaczył prezydent Kubicki. - W 2019 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na koncepcję budowy mostu wraz z budową drogi numer 281 w Pomorsku. Niestety, wszystkie te warianty wprowadzały ruch z mostu do Pomorska. A to by oznaczało przejazd TIR-ów przez Czarkowo. Na to nie mogliśmy się zgodzić. To jedna z większych dzielnic Zielonej Góry, która dynamicznie się rozwija, przeżyłaby istny armagedon komunikacyjny.

Dlatego magistrat parł do tego, żeby oprócz mostu i dojazdu do niego powstała obwodnica omijająca wszystkie miejscowości. Udało się przekonać rząd na finansowanie tych inwestycji. Obwodnica zachodnia ominie miasto i połączy most w Pomorsku z Trasą Północną.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent dziękował za wsparcie posłom Jerzemu Maternie i Markowi Astowi. - Drogi są ważne dla wszystkich Lubuszan, nie mają barwy partyjnej - podkreślał.

- Gratuluję prezydentowi pozyskania dużych pieniędzy na kilka ważnych inwestycji drogowych - mówił poseł Ast. - Szkoda, że pani marszałek Elżbieta Anna Polak nie wspierała tego istotnego dla regionu projektu. Cieszę się, że mogliśmy z posłem Materną dołożyć ważną cegiełkę. Rząd z różnych programów wspiera tę inwestycję na kwotę 300 mln zł.

J. Materna dodał: - Dla rządu PiS ważne są inwestycje komunikacyjne. Sam mocno o nie zabiegałem.

Zadowolony był też Wojciech Sołtys, burmistrz Sulechowa. - Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby po otwarciu mostu w Pomorsku, Sulechów nie miał właściwej komunikacji z istniejącą siecią dróg krajowych i wojewódzkich. Droga ominie Mozów, Pomorsko i Laskowo, na co czekali mieszkańcy - przyznał.

Budowa drogi wywołała gorące spory pomiędzy urzędem marszałkowskim a rządem o to, kto i w jakiej wysokości sfinansuje inwestycję. Doszło do ostrych polemik pomiędzy marszałek Polak a wiceministrem Waldemarem Budą. Gdyby nie duże finansowanie rządowe, projekt skończyłby się na samej budowie mostu.

Sejmik województwa na październikowej sesji postanowił wpisać 15 mln zł na obwodnicę - pod warunkiem, że Ministerstwo Obrony Narodowej dołoży się do budowy odcinka Pomorsko-Sulechów. Ten warunek został spełniony.

Drogę od Pomorska do Sulechowa sfinansuje MON, koszt tego zadania wyniesie ok. 130 mln zł. Most w Pomorsku wraz z drogami dojazdowymi do niego to wydatek rzędu ok. 118 mln zł (w 80 proc. pieniądze pochodzić będą z funduszy rządowych). Obwodnica zachodnia Zielonej Góry ma kosztować ok. 110 mln zł, z czego 78 mln zł to fundusze europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEniKS), województwo lubuskie dołoży do tej inwestycji 15 mln zł, a miasto Zielona Góra 17 mln zł. Łącznie trasa z Zielonej Góry do Sulechowa pochłonie 358 mln zł.

(rk)

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Droga od Pomorska do Sulechowa

* inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich

* koncepcja z decyzją środowiskową: 2022-2023

* projekt budowlany z decyzją o ZRID (decyzja o zezwoleniu na inwestycję drogową): 2023-2025

* roboty budowlane: 2025-2027

Most w Pomorsku

* inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich

* koncepcja z decyzją środowiskową: 2022

* projekt budowlany z decyzją o ZRiD: 2022-2024

* roboty budowlane: 2024-2026

Obwodnica zachodnia

* inwestor: miasto Zielona Góra

* koncepcja z decyzją środowiskową: 2022

* projekt budowlany z decyzją o ZRiD: 2022-2023

* roboty budowlane: 2024-2026

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki