200 milionów złotych na drogi osiedlowe i sołeckie

18 Kwiecień 2024
Taki projekt uchwały prezydent złożył w środę, 17 kwietnia, w ratuszu. W latach 2025-2029 miasto przeznaczy aż 200 mln zł na naprawę i budowę nowych dróg osiedlowych i sołeckich. To dla zielonogórzan bardzo ważna kwestia.

Prawie każde spotkanie prezydenta z mieszkańcami kończyło się prośbami o remonty dróg, zarówno w „nowej” jak i „starej” części Zielonej Góry. Zielonogórzanie zwracali uwagę na dziury i nierówności w nawierzchniach, wielkie kałuże tworzące się po deszczach. - Nie mogę przejść wobec tych głosów obojętnie, najwyższa pora zająć się tym problemem kompleksowo – zapowiedział prezydent Janusz Kubicki. - Owszem, systematycznie budujemy i odnawiamy drogi, ale mieszkańcy chcą więcej remontów. I właśnie dlatego w latach 2025-2029 na naprawę i budowę nowych dróg osiedlowych i sołeckich przeznaczymy 200 mln zł, po 40 mln zł rocznie. Przedstawiając ten projekt mam nadzieję, że nowa rada miasta rozpatrzy go na jednym z pierwszych posiedzeń, by jak najszybciej można było rozpocząć inwestycje.

Prezydent nie rzuca słów na wiatr. Złożył w minioną środę projekt uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej i zapisaniu w niej na Program Nasze Drogi kwoty 200 mln zł na remonty i budowę dróg w dzielnicy Nowe Miasto i w „starym” mieście.

I co warto podkreślić: o tym, które konkretnie drogi będą wyremontowane, nie zdecydują urzędnicy przy biurkach, a mieszkańcy w trakcie konsultacji, które ogłosi miasto. Do końca tego roku magistrat przygotuje dokumentacje projektowe dróg wybranych do remontu. Dzięki temu w przyszłym roku zostaną ogłoszone pierwsze przetargi. - Po wielu rozmowach z zielonogórzanami nie mam najmniejszych wątpliwości, że te tzw. „drobiazgi”, czyli małe inwestycje, są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców - podsumował prezydent Kubicki.

(rk)