Sołtysi docenieni przez prezydenta

22 Czerwiec 2015
- To moja piąta kadencja, chociaż przyznaje, że nie liczę kolejnych wyborów. Dla mnie liczy się człowiek, dla którego mogę pracować. Czuję z tego tytułu sporą odpowiedzialność –mówił Jan Smoter sołtys Zawady. Na ostatniej sesji rady dzielnicy nagrodzono byłych, nowych i kolejny raz wybranych sołtysów.

Już na początku sesji rady dzielnicy Nowe Miasto głos zabrał prezydent miasta Janusz Kubicki.

- Chcę podziękować za dotychczasową pracę, wszystkim którzy przestają być sołtysami i równocześnie pogratulować nowowybranym na te stanowiska – mówił prezydent. - Bardzo cieszę się, że są takie osoby, które chcą podjąć się trudnych zadań związanych z tą pracą, dla swojego najbliższego otoczenia. Warte podkreślenia jest także to, że wielu mieszkańców zaangażowało się w wyborach na sołtysów, co świadczy o tym, że wiele osób chce mieć swojego przedstawiciela w swoim środowisku.

Podziękowania za dotychczasową pracę odebrali jako pierwsi, kończący swoją często długoletnia przygodę z radą sołecką. Osobiście podziękowania odebrali: Bożena Kokocińska z sołectwa Jeleniów, Maciej Olszewski z Przylepu, Maria Litwińczuk ze Starego Kisielina, Piotr Przespolewski z Zatonia i Tadeusz Budrewicz z Krępy. Po chwili przyszła kolej na gratulacje i dyplomy dla niedawno wybranych sołtysów. Jako pierwszy honory odebrał Mieczysław Momot z Przylepu. Następnie poproszono Mirosławę Jabłonkę z Raculi i Wojciecha Bortnowskiego z Jeleniowa. Do nowych sołtysów obecnych w czasie sesji należeli: Krzysztof Sadecki z Zatonia, Jan Sikora z Krępy, Aneta Walczak z Kiełpina. Na koniec prezydent wręczył dyplomy i gratulował sołtysom, którzy w swoich sołectwach zostali wybrani po raz kolejny. Tym razem nagrodzono Agnieszkę Głuska z Ługowa, Franciszka Kosidło z Barcikowic, Aleksandra Kosowicza z Ochli, Jana Smotera z Zawady, Elżbietę Świercz z Jarogniewic, Monikę Turzańską z Jan i Renatę Woźniak z Drzonkowa.

Jednym z najstarszych stażem sołtysów z terenu byłej gminy Zielona Góra jest Jan Smoter z Zawady, który funkcje sołtysa sprawuje już ponad 20 lat.

- To moja piąta kadencja, chociaż przyznaje, że nie liczę kolejnych wyborów. Dla mnie liczy się człowiek, dla którego mogę pracować. Czuję z tego tytułu sporą odpowiedzialność. Mieszkańcy mnie znają od lat i mam nadzieję doceniają. Nie każdy jest zadowolony z pracy sołtysa i ja to czuję, ale chcę to poprawiać. Często niedoceniana jest praca osób z którymi współpracuję, tzn. zarówno z rady sołeckiej, jak i w ogóle mieszkańców Zawady. Zresztą problemów nigdy nie zabraknie. Czasem drobne rzeczy, które ludziom utrudniają życie, są najważniejsze ale to właśnie nimi trzeba się zająć na pierwszym miejscu – mówił J. Smoter.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki