Spotkanie nt. kanalizacji w Zatoniu

1 Grudzień 2014
Jeśli bliski jest ci temat skanalizowania wsi, przyjdź na spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji - poniedziałek, 1 grudnia, 18.00, świetlica oddziału przedszkolnego.

– Przedstawię aktualną wersję koncepcji skanalizowania Zatonia oraz omówię zastosowane technologie i ich wpływ na środowisko – Teresa J. Kowala zachęca mieszkańców do przyjścia (informacja na www.naszezatonie.org.pl). – Liczę na udział osób zainteresowanych tymi planami, ale też na osoby sceptycznie podchodzące do proponowanych rozwiązań, a przede wszystkim do lokalizacji głównych przepompowni i oczyszczalni.

(dsp)