Z sołtysami o połączeniu

28 Październik 2014
Za dwa miesiące połączenie miasta z gminą. – Jak będzie po 1 stycznia? Co z sołtysami, Funduszem Integracyjnym, niektórymi inwestycjami? – pytali sołtysi prezydenta Janusza Kubickiego.

To już pewna tradycja. Wspólnie - prezydent Janusz Kubicki i wójt Mariusz Zalewski - organizują spotkania, na których razem odpowiadają na pytania dotyczące połączenia. Tak było w poniedziałek, gdy doszło do spotkania z sołtysami.

- 2 stycznia nie nastąpi rewolucja, która wprowadzi wszystkich w zakłopotanie. Wszystkie uzgodnienia zmierzają w tę stronę, aby 2 stycznia był płynnym przejściem do nowej rzeczywistości samorządowej. Musimy zrobić wszystko, aby mieszkańcy nie odczuli gwałtownie zmian – rozpoczął spotkanie wójt Zalewski. - W tej chwili kończy pracę 13 podzespołów, które analizowały problematyczne kwestie. Chcemy do końca listopada podjąć najważniejsze decyzje.

- Cały czas jest sporo wątpliwości. Dlatego tak niewiele mówimy na ten temat, by nie siać zamętu. Dopóki nie ma ostatecznych rozwiązań. Nie chcę być sprawcą zamieszania ani autorem szumu informacyjnego – dodał prezydent Kubicki.

Jako przykład podał sprawę sołectw i sołtysów. Po połączeniu, do momentu powołania ich przez nową radę, mogą nie funkcjonować. – Chcemy, żeby funkcjonowały. Szukamy rozwiązań. Jeżeli formalnie sołtysów nie będzie mogło być, aż nie zostaną ponownie wybrani, to np. powołam 17 pełnomocników we wszystkich sołectwach, którzy będą pełnić tę funkcję - tłumaczył prezydent.

- Jak będzie z dzieleniem pieniędzy z ministerialnego bonusa? Trzeba składać specjalne wnioski czy decydować będą mieszkańcy? – dopytywał Jan Smoter, sołtys Zawady.

- Jak obiecaliśmy, tak słowa dotrzymamy. Pieniądze będą dzielić mieszkańcy na inwestycje strategiczne dla każdego sołectwa – przypomniał prezydent Kubicki. – Jest to zapisane w Kontrakcie Zielonogórskim. Liczę na to, że rozpoczniecie dyskusję, jakie inwestycje zrobić w ciągu pięciu lat za 100 mln zł. Powinniśmy to ustalić.

- Zebranie wiejskie jest najwyższą formą władzy w każdym sołectwie, nie widzę żadnego powodu, aby to zmieniać – mówił wójt Zalewski.

- Mam problem dotyczący tylko pozornie Starego Kisielina, chodzi mi o pałacyk po byłym państwowym archiwum. Mieszkańcy chcieliby urządzić w nim bibliotekę, świetlicę wiejską, nawet przedszkole. Ale obiekt został wyłączony z użytku. Jest jakaś szansa na przejęcie tego budynku przez miasto? – pytała sołtys Maria Litwińczuk.

- Miasto jest gotowe odkupić ten obiekt i udostępnić mieszkańcom – zapewnił prezydent.

Sołtysi pytali również o realizację dotychczasowych inwestycji z Funduszu Integracyjnego. – Co dalej z odnową parku w Ochli i oczyszczeniem stawu? Nie mamy informacji na ten temat – pytał sołtys Aleksander Kosowicz.

- Chcemy się spotkać z radą sołecką, żeby o tym porozmawiać – odpowiadał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. – Okazało się, że większość pieniędzy dla Ochli poszłaby na oczyszczenie rowów melioracyjnych a nie na staw. Tego pewnie nie chcecie. Trzeba się nad tym wspólnie zastanowić. Lepiej wstrzymać te prace, dotychczasowe wydatki potraktować jako wkład własny do projektu i odnowę parku zrobić w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Całościowo problem załatwić za jednym zamachem.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki