Z inwestycjami gmina nie poszaleje

17 Styczeń 2013
60 mln zł dochodów i 57 mln zł wydatków. Taki budżet na 2013 r. przyjęli radni gminy.

Budżet przeszedł w ostatnich dniach starego roku. Radni gminy byli jednomyślni: budżet musi być taki, jaki zaproponowała skarbniczka Elżbieta Łuczak-Kumorek i wójt Mariusz Zalewski. Czyli zbilansowany co do złotówki. Planowane dochody wyniosą 60.441.345 zł, a planowane wydatki 57.441.345 zł. Powstała nadwyżka w kwocie 3 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych. Z jednej strony – dyscyplina budżetowa świadczy o przezorności samorządowców. Ale z drugiej strony skutek jest taki, że gmina nie poszaleje z inwestycjami. Wyda na nie tylko 6.979.050 zł.

- Musimy myśleć o budżecie na kolejny 2014 r., bo wówczas gminy będą miały solidny „kaganiec” finansowy  – tłumaczy wójt Zalewski w rozmowie z „Łącznikiem Zielonogórskim”. – Musimy robić wszystko, żeby utrzymać bezpieczeństwo budżetowe. Chodzi o to, że każda gmina będzie miała indywidualnie ustalany dopuszczalny limit zadłużenia.

Potwierdzają to urzędnicy z wydziału analiz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Obecnie obowiązuje 60-procentowy limit zadłużenia dla gmin, ale od 2014 r. będzie on obliczany wg specjalnego algorytmu dla każdej gminy oddzielne. W grę będą wchodziły wskaźniki budżetowe z ostatnich trzech lat (precyzuje to art. 243 Ustawy o finansach publicznych). Drugim „kagańcem” będzie zasada, że gminy nie będą mogły zaciągać zobowiązań na realizację bieżących zadań, a jedynie na inwestycje.

Ponadto gminy muszą przyjmować Wieloletnie Prognozy Finansowe do 2021 r. Z takiej prognozy przyjętej przez radnych gminy Zielona Góra wynika, że deficytu budżetowego w gminie nie będzie przez najbliższe dziewięć lat. Nie wiadomo jednak, czy uda się ten plan wykonać, zważywszy, że w 2014 r. prawdopodobnie zostaną uruchomione kolejne środki unijne z nowego rozdania 2014-2020. A to będzie się wiązało z koniecznością wygospodarowania funduszy na wkład własny do projektów inwestycyjnych. – Mamy jeszcze możliwości zaciągania zobowiązań, ale już dziś musimy myśleć o wskaźnikach, jakie będą obowiązywać od 2014 r. – dodaje wójt M. Zalewski.

(mi)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki