Wystaw graty przed dom – ZGKiM je zabierze

10 Marzec 2013
W mieście i gminie rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Sprawdź, kiedy możesz pozbyć się starej lodówki czy szafy.

Podajemy harmonogram marcowych zbiórek. Data oznacza dzień, w którym należy wystawić odpady w pobliżu pojemników na śmieci. W mieście zostaną one wywiezione przez ZGKiM dwa dni później, w gminie następnego dnia.

Zbiórki w mieście:
11 marca – z rejonu ograniczonego ulicami: Boh. Westerplatte, Chrobrego, Podgórna, Drzewna, Jedności, Reja, Wojska Polskiego;
13 marca – rejon ulic: Wyszyńskiego, Wiśniowa, Moniuszki, Konstytucji 3 Maja, Grottgera, Drzewna, Wrocławska, Sienkiewicza, Kukułcza, Kilińskiego;
18 marca – osiedle Piastowskie, tj. rejon ulic: Łużycka, Wyszyńskiego, Kilińskiego; 20 marca – rejon ulic: Zjednoczenia, Wojska Polskiego, Reja, Jedności, Sikorskiego, Konstytucji 3 Maja, Moniuszki, Wiśniowa, Wyszyńskiego, Łużycka, Dąbrówki, Wojska Polskiego, Kręta;
 25 marca - osiedle Łużyckie, tj. rejon ulic: Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Dąbrówki, Łużycka;
27 marca – osiedle Przyjaźni, tj. rejon ulic: Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Łużycka, Francuska.

Zbiórki w gminie:
18 marca – Barcikowice, Zatonie, Marzęcin;
20 marca – Kiełpin, Jarogniewice;
25 marca – Ochla, Jeleniów.

(dsp)