Ważne zmiany w gminnym Studium

27 Marzec 2014
Przystań na Odrze w Krepie, teren pod oczyszczalnię ścieków w Zatoniu czy nowe tereny pod urbanizację parku technologicznego w Nowym Kisielinie, to tylko niektóre planistyczne zmiany w gminnym studium zagospodarowania przestrzennego.

We wtorek w urzędzie gminy odbyła się publiczna dyskusja nad projektem zmian w gminnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przeważały wnioski mieszkańców o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na tzw. „mieszkaniówkę”.

- To ważny dokument, umożliwi przygotowanie planów przestrzennych i uporządkowanie zabudowy na danym terenie - podkreślała Dorota Taczkowska, z referatu planowania przestrzennego w gminie Zielona Góra.

W Krępie wyznaczono miejsce na przystań na Odrze oraz tereny rekreacyjne wzdłuż głównej drogi do miejscowości.

W Łężycy zaplanowano lokalizację terenu rekreacyjnego oraz zmieniono przeznaczenie terenów przemysłowych na mieszkaniowe. Na granicy z miastem wyznaczono miejsce dla nowej szkoły.

W Przylepie zarezerwowano teren pod zbiornik retencyjny dla osiedla Czarkowo. Teren przy skrzyżowaniu z ulicą Działkową przeznaczono pod tereny usługowo-mieszkaniowe.

W Starym Kisielinie, przy węźle północnym wyznaczono tereny pod zabudowę  przemysłową. Powiększono również teren wokół toru kartingowego.

W Nowym Kisielinie, w okolicach parku technologicznego wyznaczono nowe tereny pod urbanizację. Jednocześnie wytypowane tereny, za torami, do zalesienia. 

W Drzonkowie plany przewidywały obwodnicę, która miała „przecinać” WOSiR. Teraz będzie przebiegać ulicą Klonową do ulicy Nowej w Zielonej Górze.

W Suchej sporo terenów przeznaczono pod zabudowę przemysłową.

W Zatoniu, przy Śląskiej Ochli wyznaczono teren pod oczyszczalnię ścieków.

W Ochli zmienił się przebieg obwodnicy prowadzącej do Kiełpina, przez las. Według nowych planów, obwodnica Ochli „pójdzie” po śladzie starej drogi. Za skansenem wyznaczono teren pod parking, który na co dzień będzie pełnić funkcję strefy buforowej. Przy ulicy Żagańskiej wyznaczono tereny przemysłowo-składowe.

W Jeleniowie studium zakłada powiększenie terenu Stelmetu.

Przyjęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest warunkiem przyjęcia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi do Studium można składać w urzędzie gminy do 30 kwietnia.

 (KG)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki