W gminie podatki w górę

21 Grudzień 2012
Od stycznia w gminie wiejskiej obowiązują nowe wyższe stawki podatków od nieruchomości. – Musimy bilansować dochody i wydatki budżetu – tłumaczy wicewójt Ireneusz Bogucewicz.

Uchwała podwyższająca podatki od nieruchomości przeszła na ostatniej sesji 30 listopada. W górę poszła większość stawek, z wyjątkiem podatku od budynków mieszkalnych, który pozostał na niezmienionym poziomie 55 gr. od metra kwadratowego (mkw), a także stawki od budynków zajętych przez organizacje pożytku publicznego (5,24 zł za mkw) . Ale już stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosły z 18 zł do 18,6 zł za mkw. Budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym będą obciążone stawką nie jak dotąd  9,47 zł lecz 9,86 zł za mkw. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych zapłacą stawki podatku w wysokości 4,40 zł zamiast 4,23 zł za mkw.

W górę o kilka procent poszły też stawki podatków od gruntów, co w gminie wiejskiej ma szczególne znaczenie. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrósł z 0,67 zł  do 0,70 zł za mkw. Podatek od gruntu pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki retencyjne wzrósł z 4,06 zł do 4,22 za 1 hektar powierzchni. Pozostałe grunty, w tym zajęte na odpłatną działalność organizacji pożytku publicznego wzrósł z 0,25 zł do 0,27 zł za mkw.

 – To kosmetyczne zmiany, jedynie o wskaźnik inflacji – przekonuje przewodniczący Rady Gminy Jacek Rusiński. - Wolimy podnosić stawki małymi kroczkami co rok, bo nie chcemy zaskakiwać mieszkańców jedną dużą podwyżką raz na kilka lat – argumentuje.

Z kolei wicewójt Ireneusz Bogucewicz podkreśla: - Istota podnoszenia podatku polega na równoważeniu budżetu. Trzeba bilansować dochody i wydatki, a ostatnim miejscem poszukiwania źródeł tego bilansowania jest podwyżka podatków i opłat lokalnych. Podkreślam, że dociążanie kieszeni mieszkańca jest ostatnią rzeczą na jaką decyduje się wójt i rada gminy.

Wicewójt Bogucewicz przyznaje, że tegoroczna podwyżka podatków wynika z optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych. – Budżet jest krojony na miarę możliwości – mówi. – Jego siłą jest możliwość obsługi zadłużenia oraz możliwość pomocy mieszkańcom, którzy tego potrzebują. Mieszczą się w tym również umorzenia podatkowe. Największą część budżetu pochłania oświata. Ale mamy także w planie wspieranie 30 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Przeznaczymy na to 917 tys. zł.

Budżet gminy ma być przyjmowany na sesji w ostatnich dniach grudnia. W mieście nie zaplanowano wzrostu podatków. Na osiem pozycji stawek podatkowych tylko dwie są w gminie niższe niż w mieście (dwie są takie same).

(mi)