W gminie podatki w górę

21 Grudzień 2012
Od stycznia w gminie wiejskiej obowiązują nowe wyższe stawki podatków od nieruchomości. – Musimy bilansować dochody i wydatki budżetu – tłumaczy wicewójt Ireneusz Bogucewicz.

Uchwała podwyższająca podatki od nieruchomości przeszła na ostatniej sesji 30 listopada. W górę poszła większość stawek, z wyjątkiem podatku od budynków mieszkalnych, który pozostał na niezmienionym poziomie 55 gr. od metra kwadratowego (mkw), a także stawki od budynków zajętych przez organizacje pożytku publicznego (5,24 zł za mkw) . Ale już stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosły z 18 zł do 18,6 zł za mkw. Budynki zajęte na działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym będą obciążone stawką nie jak dotąd  9,47 zł lecz 9,86 zł za mkw. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych zapłacą stawki podatku w wysokości 4,40 zł zamiast 4,23 zł za mkw.

W górę o kilka procent poszły też stawki podatków od gruntów, co w gminie wiejskiej ma szczególne znaczenie. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrósł z 0,67 zł  do 0,70 zł za mkw. Podatek od gruntu pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki retencyjne wzrósł z 4,06 zł do 4,22 za 1 hektar powierzchni. Pozostałe grunty, w tym zajęte na odpłatną działalność organizacji pożytku publicznego wzrósł z 0,25 zł do 0,27 zł za mkw.

 – To kosmetyczne zmiany, jedynie o wskaźnik inflacji – przekonuje przewodniczący Rady Gminy Jacek Rusiński. - Wolimy podnosić stawki małymi kroczkami co rok, bo nie chcemy zaskakiwać mieszkańców jedną dużą podwyżką raz na kilka lat – argumentuje.

Z kolei wicewójt Ireneusz Bogucewicz podkreśla: - Istota podnoszenia podatku polega na równoważeniu budżetu. Trzeba bilansować dochody i wydatki, a ostatnim miejscem poszukiwania źródeł tego bilansowania jest podwyżka podatków i opłat lokalnych. Podkreślam, że dociążanie kieszeni mieszkańca jest ostatnią rzeczą na jaką decyduje się wójt i rada gminy.

Wicewójt Bogucewicz przyznaje, że tegoroczna podwyżka podatków wynika z optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych. – Budżet jest krojony na miarę możliwości – mówi. – Jego siłą jest możliwość obsługi zadłużenia oraz możliwość pomocy mieszkańcom, którzy tego potrzebują. Mieszczą się w tym również umorzenia podatkowe. Największą część budżetu pochłania oświata. Ale mamy także w planie wspieranie 30 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Przeznaczymy na to 917 tys. zł.

Budżet gminy ma być przyjmowany na sesji w ostatnich dniach grudnia. W mieście nie zaplanowano wzrostu podatków. Na osiem pozycji stawek podatkowych tylko dwie są w gminie niższe niż w mieście (dwie są takie same).

(mi)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki