Tak w 2012 r. inwestuje gmina

23 Listopad 2012
Ponad 7 mln zł wyda w tym roku gmina na inwestycje. Podobnie będzie w 2013 r.

Nie wszystkim spodobały się tabele prezentowane przy okazji Funduszu Integracyjnego, w której pokazujemy ile pieniędzy trafi do każdego sołectwa. Przypomnijmy: miasto proponuje, żeby wszystkie dodatkowe pieniądze z tzw. bonusa (nagrody za połączenie od ministra finansów) trafiły do sołectw proporcjonalnie do liczby mieszkańców. I na próbę oferuje po 3 mln zł w latach 2013-14. Później będą to jeszcze większe pieniądze.

- Chcemy pokazać, że nasze intencje są szczere i można sprawdzić ofertę przed połączeniem. To mieszkańcy sami będą decydowali, na co wydać pieniądze. To trochę jak fundusze przedakcesyjne przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – tłumaczy prezydent Janusz Kubicki.

Do prezentowanych liczb zastrzeżenia ma wójt Mariusz Zalewski. – Zgadza się, w „Łączniku” podajecie prawdziwe kwoty – przyznaje. – Ale… manipulujecie. To nieporozumienie, że kwoty Funduszu Integracyjnego porównujecie z tzw. funduszem sołeckim, czyli pieniędzmi, które mają do dyspozycji sołtysi. To są pieniądze na lizaki!

O co chodzi? Na przykład w Barcikowicach sołtys ma teraz do dyspozycji 1.051 zł (w Funduszu Integracyjnym – 31,9 tys. zł). Głównie są to pieniądze na „lizaki”, czyli spotkania, niewielkie imprezy, Dzień Matki itd. – Tego nie można porównywać z Funduszem Integracyjnym – uważa wójt Zalewski. Porównajcie to z inwestycjami prowadzonymi przez gminę, które są również uzgadniane z sołectwami. Przecież np. w Przylepie 490 tys. zł nie wydacie na festyny?

Gdyby w ten sposób patrzeć, to wójt ma rację. Jednak naczelną zasadą Funduszu Integracyjnego jest podział pieniędzy w samym sołectwie. W takim przypadku bezsporne jest, że sołtysi będą mieli do dyspozycji 30 razy więcej pieniędzy. I będą to kwoty uzupełniające wydatki gminy. W dwóch najbliższych latach Fundusz Integracyjny będzie równy 40 proc. gminnych inwestycji. Po połączeniu zrówna się z nimi lub je przekroczy.

Porównajmy gminne tegoroczne inwestycje z Funduszem Integracyjnym na 2013 r.

 1. Barcikowice – obecny fundusz sołecki 1 tys. zł/fundusz integracyjny – 31,9 tys. zł/inwestycje gminne – 67,5 tys. zł.
 2. Drzonków – 8,3/251,5/161
 3. Jany + Stożne – 2,2/67,8/151,7
 4. Jarogniewice – 1,7/52,4/30
 5. Jeleniów – 1,0/29,6/70,7
 6. Kiełpin – 0,8/23,7/0
 7. Krępa – 3,8/115,1/98,8
 8. Łężyca – 9,8/297,4/260,5
 9. Ługowo – 0,6/17,5/62
 10. Nowy Kisielin – 6,5/198,6/1.852
 11. Ochla – 10,0/311,0/679
 12. Przylep – 16,1/490/920
 13. Racula – 12,4/377,8/830
 14. Stary Kisielin – 9,3/283,1/437
 15. Sucha – 1,6/48,9/8
 16. Zatonie + Marzęcin – 3,7/111,7/45
 17. Zawada – 9,2/280,9/129,5

Warto zaznaczyć, że gmina uzyskała również dofinansowanie na różne inwestycje jak np. na ul. Syrkiewicza w Nowym Kisielinie – 345 tys. zł, czy remont świetlicy w tej miejscowości – 250 tys. zł.

(tc)