Sołectwa nadal będą działać

2 Grudzień 2014
- To ostatnie nasze zebranie wiejskie w tym roku – mówiła sołtys Maria Litwińczuk. – Chcemy rozmawiać o tym, co zrobiliśmy i jakie mamy plany na przyszłość.

Tym razem w sali gimnastycznej podstawówki w Starym Kisielinie tłumów nie było. Nic dziwnego, w planie były głownie sprawozdania i przekazanie informacji, o planach na przyszłość. Na razie nie dzielono pieniędzy z kolejnej transzy Funduszu Integracyjnego.

Mieszkańcy wysłuchali sprawozdania rady sołeckiej, m.in. na co wydane sołeckie pieniądze przyznane przez gminę (9,4 tys. zł) m.in. na festyn i wycieczkę do Berlina. Mowa była również o realizacji inwestycji z funduszu integracyjnego w 2013 r.

- Mieszkańcy przegłosowali, żeby pieniądze przeznaczyć na rozbudowę remizy OSP i rozpoczęcie pracy przy budowie świetlicy. Tego zadania podjęło się miasto – tłumaczył Ryszard Huczek, kierownik referatu infrastruktury technicznej w gminie. – W tej chwili rozstrzygnięto przetarg na budowę garażu przy remizie. Powinna być gotowa do 15 kwietnia 2015 r. Natomiast wstrzymano prace przy świetlicy, bo teraz jest inna możliwość rozwiązania tego problemu. Na ten cel można wykorzystać budynek dawnego archiwum państwowego. Prezydent prowadzi w tej sprawie rozmowy ze starostą.

- Chciałbym podkreślić, że nawet jeżeli realizacja niektórych inwestycji z Funduszu Integracyjnego ulega opóźnieniu, to pieniądze nie przepadają. Nadal są do dyspozycji mieszkańców – zapewniał prof. Czesław Osękowski.
- Potwierdzam. Mam takie zapewnienia od prezydenta Janusza Kubickiego – dodał wójt Mariusz Zalewski. – Chciałbym przypomnieć, że kadencja wójta, rady miasta i gminy kończy się 31 grudnia. Po 1 stycznia dalej będzie działał prezydent i pełnomocnik reprezentujący radę. W projekcie budżetu na przyszły rok są zapisane propozycje inwestycji do zrealizowania na terenie Starego Kisielina.

W projekcie budżetu znalazły się m.in.: oświetlenie ul. Zatorze, budowa ul. Szkolnej, chodnik na ul. Dojazdowej.

- To są propozycje. Można sporo zrobić, bo do dyspozycji jest ok. 17 mln zł w ramach Funduszu Integracyjnego. To mieszkańcy zadecydują co z tym zrobić – tłumaczył M. Zalewski. - Dla Starego Kisielina, w ciągu pięciu lat to jest…
- Około 8 mln zł – rzucił z sali radny Mariusz Rosik.
- Czy zostaną zachowane sołectwa? – padło z sali.
- Jeszcze raz potwierdzam. Sołectwa po połączeniu nadal będą funkcjonować – odpowiadał prof. Osękowski.

(tc)