Wybrani kolejni sołtysi

25 luty 2019
W Zatoniu nie było żadnych wątpliwości. Krzysztof Sadecki został ponownie wybrany na urząd sołtysa. Inaczej w Starym Kisielinie – tu dwie kandydatki walczyły o głosy wyborców. Zwyciężyła Irena Przybyłek.

Wybory nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu każdego sołectwa. To wtedy dochodzi do publicznej oceny dorobku ustępującego sołtysa, to wtedy padają obietnice, czasami daleko idące, z ust kandydatów na sołtysa. W zielonogórskich sołectwach kampania wyborcza rozpoczęła się z początkiem lutego. Nowego sołtysa najpierw wybrano w Janach, potem w Zatoniu i Starym Kisielinie. Frekwencja dopisuje: w wyznaczonym dniu i godzinie na sali obrad zjawia się grubo ponad 10 proc. uprawnionych do głosowania, dlatego nie trzeba było ogłaszać tzw. drugiego terminu zebrania wyborczego.

O wyborach w sołectwie Jany i Stożne pisaliśmy tydzień temu. Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy tylko, że nowym sołtysem został 37-letni Dominik Delikat. Jego kandydaturę mocno wsparła Monika Turzańska, ustępująca sołtyska, ciesząca się w sołectwie dużym uznaniem i szacunkiem.

Zatonie

13 lutego do wyborów poszli mieszkańcy Zatonia i Marzęcina, uprawnionych do głosowania jest w tym sołectwie 589 osób. W tzw. pierwszym terminie na listę obecności wpisało się 105 osób. Do wyborów przystąpił tylko jeden kandydat, dotychczasowy sołtys – Krzysztof Sadecki. Mieszkańcy nie mieli wątpliwości, ponownie obdarzyli pana Krzysztofa swym zaufaniem, powierzając mu urząd sołtysa na nową, pięcioletnią kadencję.

- To było bardzo spokojne i merytoryczne spotkanie. Mieszkańcy rzeczowo wypowiadali się na temat problemów, z którymi przyjdzie się zmierzyć sołectwu w najbliższych latach. Ponowny wybór dotychczasowego sołtysa nie wzbudził żadnych wątpliwości, w powszechnej ocenie zasłużył na ponowną elekcję – relacjonuje Mariusz Zalewski, były wójt gminy wiejskiej, obecnie dyrektor miejskiego departamentu ds. dzielnicy Nowe Miasto.

K. Sadecki swoją pięcioletnią kadencję chce oprzeć o kilka punktów.

- Dla wszystkich w Zatoniu najważniejszą sprawą jest dokończenie drugiego etapu rewitalizacji zabytkowego parku. To nasza duma, chluba i perła w koronie. Parkiem interesuje się w Zatoniu dosłownie każdy, duży i mały, nic zatem dziwnego, że sołtys także musi się nim interesować. Ale mamy jeszcze inne ważne plany. Wśród nich – budowa szatni przy naszym boisku sportowym. Szatni nowoczesnej, z osobnymi pomieszczeniami dla sędziów, zawodników gości i naszej drużyny. Szczególnie nam zależy na wybudowaniu dodatkowej toalety, z wejściem od zewnątrz budynku, aby mogli z niej korzystać mieszkańcy odwiedzający wiejski cmentarz – wylicza staro-nowy sołtys.

Plan zamierzeń K. Sadeckiego i nowej rady sołeckiej obejmuje także zainstalowanie klimatyzacji w sali balowej byłej poniemieckiej gospody, obecnie świetlicy wiejskiej.

- Szukamy najlepszego rozwiązania, aby pogodzić zabytkowy wystrój tego wnętrza z potrzebą zapewnienia dobrych warunków osobom korzystającym z tego obiektu, zwłaszcza podczas zabaw andrzejkowych czy sylwestrowych. Doprowadzenie naszych dróg do stanu używalności, z doświetleniem, po zakończeniu kanalizacyjnej inwestycji, to kolejne ważne zadanie – dorzuca K. Sadecki.

 

Stary Kisielin

Dwie kandydatki zawalczyły w Starym Kisielinie o fotel sołtysa. O poparcie 1.469 uprawnionych do głosowania ubiegała się dotychczasowa sołtyska, Krystyna Koperska, oraz Irena Przybyłek. 15 lutego do kisielińskiego domu kultury, uruchomionego w niedawno wyremontowanych pałacowych wnętrzach, przybyło 249 osób. Tak liczna frekwencja przysporzyła trochę kłopotów logistycznych, tłok był spory, ale na szczęście organizatorzy zapewnili nagłośnienie obrad.

Dotychczasową sołtyskę poparło 95 wyborców, na Irenę Przybyłek zagłosowało 132.

- To nie ja przekonywałam mieszkańców do swojej kandydatury, tylko odwrotnie – wyborcy przekonywali mnie, bym kandydowała na urząd sołtysa. Co nie znaczy, że negatywnie oceniam dorobek mojej poprzedniczki. Pani Krystyna Koperska bardzo wiele dobrego zrobiła dla naszego sołectwa, będę chciała kontynuować tę dobrą tradycję, ściśle współpracując z mieszkańcami, bo to ich opinia i wola jest najważniejsza – twierdzi nowa sołtyska Starego Kisielina.

Jak wygląda plan zamierzeń I. Przybyłek?

- Najpierw muszę rozpoznać finanse sołectwa. Gdy już będę wiedziała, jakie możliwości stoją przed sołectwem, zacznę szukać najlepszych rozwiązań. Mój program składać się zatem będzie z kontynuacji już zaczętych projektów i z inicjowania nowych przedsięwzięć. Wszystko będzie zależeć od możliwości sołectwa i woli mieszkańców – tłumaczy nowa sołtyska.

Na koniec rozmowy dzieli się osobistą refleksją: - W 1960 r. zmarła moja teściowa Kazimiera Przybyłek, która przez dwie kadencje pełniała urząd sołtysa w Kisielinie. W pewnym sensie, po 55 latach, sołtys wrócił do naszego rodzinnego domu.

(pm)

TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

* Drzonków – 4 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Drzonków-Olimpijska 48A

* Nowy Kisielin – 5 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64

* Jeleniów – 10 marca, godz. 11.00 – świetlica, ul. Jeleniów

* Kiełpin – 11 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Kiełpin 9

* Przylep – 12 marca, godz. 18.00 – Zespół Edukacyjny nr 6, ul. Przylep-8 Maja 6

* Ługowo – 13 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Sucha – 14 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Łężyca – 15 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Łężyca-Odrzańska 64

* Racula – 16 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Racula-Głogowska 64

* Jarogniewice – 18 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Jarogniewice 23A

* Zawada – 19 marca, godz. 17.30 – świetlica, ul. Zawada-Zielonogórska 62A

* Ochla – 20 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej 1

*** Pamiętajmy: głosować mogą osoby mieszkające w danym sołectwie, nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały. Na liście obecności podajemy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisujemy się.

Jeśli w tzw. pierwszym terminie (godzina, którą podajemy powyżej) nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania (10 proc. uprawnionych), godzina rozpoczęcia zebrania przesuwa się o 15 minut – dla drugiego terminu nie jest już istotna frekwencja.

TU ZEBRANIA SIĘ ODBYŁY

* Jany/Stożne – 8 lutego

* Zatonie/Marzęcin – 13 lutego

* Stary Kisielin – 15 lutego

* Krępa – 22 lutego, godz. 18.00 – świetlica, ul. Krępa-Odrzańska 51

* Barcikowice – 23 lutego, godz. 16.00 – świetlica, ul. Barcikowice 15A