Robocze spotkanie z prezydentem

4 luty 2014
Strażacy z OSP w Raculi zaprosili prezydenta na zwykłe zebranie zarządu.

- Spotykamy się zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca – mówi  szef ochotników w Raculi Krzysztof Sroczyński. To efekt wcześniejszej deklaracji prezydenta, że z chęcią przyjdzie na takie spotkanie. A łatwo nie było, bo w tym samym czasie miał zaproszenie od ambasadora USA na mecz w Warszawie. – Co robić? – J. Kubicki zastanawiał się na facebooku.
- Jechać do Raculi – podpowiedzieli mu internauci. Tak zrobił.

- Mamy 23 strażaków do wyjazdu – tłumaczył prezes K. Sroczyński.
- Teraz dwóch chłopaków wysyłamy na kurs podstawowy – wyliczał naczelnik Jarosław Bartkiewicz. – Trzeba przygotować mundury.  Musimy też przeszkolić osoby, które będą odpowiedzialne za sadzanie na lądowisku helikopterów ratunkowych. W dodatku 11 osób musi zrobić recyrtyfikację uprawnień medycznych do udzielania pierwszej pomocy.

Taki kurs medyczny kosztuje ok. 500 zł od osoby. Niektórzy strażacy częściowo finansują je z własnej kieszeni. – To może warto zrobić jakiś program ogólnowojewódzki finansujący takie szkolenia dla wszystkich strażaków. Przecież są unijne pieniądze – głośno zastanawiał się prezydent Kubicki.
- Na część szkolenie dostajemy unijne pieniądze – przyznał mu rację K. Sroczyński.

Strażacy załatwili wszystkie swoje bieżące sprawy po czym jeszcze przez godzinę rozmawiali z prezydentem o swojej pracy, problemach z wywożeniem śmieci, autostradach i przyszłości. Obowiązkowo prezydent obejrzał wozy bojowe strażaków i na koniec wpisał się do księgi pamiątkowej.
- Bardzo dziękuję, że zaprosiliście mnie do siebie – mówił J. Kubicki.
- Patrz, nic nie mówił o połączeniu – na boku żartowali strażacy.

(tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki