Racula, godz. 18.00, zebranie wiejskie

28 Styczeń 2014
Rada Sołecka Wsi Racula zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 29 stycznia 2014 r. w remizie OSP w Raculi o godz. 18.00 (drugi termin 18.15).

Tematem zebrania będzie: informacja na jakim etapie jest budowa kanalizacji; stan dróg; przedstawienie inwestycji, które zaplanowane są w budżecie Gminy Zielona Góra na rok 2014; sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za rok 2013; sprawozdanie finansowe rady sołeckiej za rok 2013; przedstawienie i zaakceptowanie planu finansowego na rok 2014; kalendarz uroczystości i imprez na rok 2014; sprawy różne.

Zaplanowano również prezentację zespołu ds. przeciwdziałania likwidacji gminy.