Racula, godz. 18.00, zebranie wiejskie

28 Styczeń 2014
Rada Sołecka Wsi Racula zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w środę 29 stycznia 2014 r. w remizie OSP w Raculi o godz. 18.00 (drugi termin 18.15).

Tematem zebrania będzie: informacja na jakim etapie jest budowa kanalizacji; stan dróg; przedstawienie inwestycji, które zaplanowane są w budżecie Gminy Zielona Góra na rok 2014; sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za rok 2013; sprawozdanie finansowe rady sołeckiej za rok 2013; przedstawienie i zaakceptowanie planu finansowego na rok 2014; kalendarz uroczystości i imprez na rok 2014; sprawy różne.

Zaplanowano również prezentację zespołu ds. przeciwdziałania likwidacji gminy.

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki