Racula – dostojna jubilatka

21 Sierpień 2015
Racula pojawia się w kronikach w 1315 r., jako Larenwalde, przekształcona w XV w. na Lawaldau. Ponad 400 lat jej właścicielami była rodzina von Unruh.

W 1728 r. wieś nabył Johann Sigmund von Rothenburg. Kolejni właściciele: od 1743 r. Gustav Christian von Prittwitz, od 1761 r. Balthasar von Stosch.

Wieś nabrała znaczenia, gdy wyznaczono nową drogę, łączącą bezpośrednio Zieloną Górę z Otyniem, omijającą Kisielin. Na przełomie XVIII-XIX w. wybudowano młyny wodne. Od poł. XIX w. wieś leżała już na ważnym szlaku Berlin – Wrocław, wtedy przeżywała szczyt rozwoju gospodarczego, założono tu m.in. trzy cegielnie.

Najbardziej charakterystyczna budowla Raculi, najlepiej świadczy o długiej historii osady. To kościół pw. św. Mikołaja, zbudowany na przełomie XIV-XV. Przy nim stoi dzwonnica wybudowana w drugiej poł. XVIII w. Wiszą na niej trzy dzwony.

Racula, w pierwszych latach po wojnie, była gminą (w jej skład wchodziły Stary i Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Kiełpin, Zatonie, Sucha, Ługowo). Później na ponad 20 lat zlikwidowano gminy, powstały o wiele mniejsze gromady. W latach 70. powróciły gminy –tę raculską tworzyły: Drzonków, Racula, Ługowo, Nowy i Stary Kisielin, Sucha, Zatonie. W 1976 r. rozwiązano gminę Racula i przyłączono ją do gminy Zielona Góra. Od 1 stycznia 2015 r., po połączeniu miasta i gminy Zielona Góra, Racula pozostaje sołectwem, częścią miasta Zielona Góra.

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki