Dyskutujemy o ul. Witosa

21 Sierpień 2017
Magistrat wykłada do publicznej dyskusji trzy plany przestrzennego zagospodarowania, przystępuje też do opracowania dwóch planów. Chodzi o działki w Raculi, Ochli oraz ul. Dekoracyjną i Traugutta. Sprawdź, co się zmienia.

WYŁOŻENIA

A Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Raculi.
Chodzi o teren położony między ul. Racula-Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula.
- To duży obszar, w obrębie którego dużo się dzieje. Deweloperzy prowadzą liczne inwestycje. Trzeba uregulować tu sprawy komunikacyjne i dotyczące zabudowy. Szczególnie „wrażliwym” punktem jest rejon ul. Solarzów – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, kierowniczka biura urbanistyki i planowania przestrzennego.

Terminy. Plan można oglądać od 16 sierpnia do 15 września, w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu, pokój 810, 6 września, godz. 13.00.
Uwagi można składać do 29 września.

B Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Dekoracyjnej.
- Chodzi o regulacje dotyczące zabudowań ZWiK oraz ZGKiM, które potrzebują więcej terenu. Plan dotyczy też obszaru, gdzie ul. Dekoracyjna łączy się z Trasą Północną, usytuowane tam zakłady nie mogą rozwijać działalności produkcyjnej, w obecnych zapisach są tylko usługi – tłumaczy M. Maśko-Horyza.
Terminy. Plan można oglądać od 7 sierpnia do 29 sierpnia, w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu, pokój 810, 23 sierpnia, godz. 14.00.
Uwagi można zgłaszać do 12 września.

C Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ochli.
To ponowne wyłożenie projektu dotyczącego rejonu ul. Ochla-Kożuchowska. Chodzi o teren między ogródkami działkowymi Sawanna a sołectwem Kiełpin. Ma tam powstać osiedle domków jednorodzinnych. – Mieszkańcy złożyli uwagi, które prezydent uwzględnił. Chodzi o pas pustej przestrzeni przewidzianej dla zwierzyny. Związek łowiecki i mieszkańcy zgodzili się, że nie ma potrzeby pozostawiania takiego miejsca i całość może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową – dodaje M. Maśko-Horyza.

Terminy. Plan można oglądać od 17 sierpnia do 6 września, w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu, pokój 810, 30 sierpnia, godz. 13.00.
Uwagi można składać do 20 września.

 

PRZYSTĄPIENIA

D Plan zagospodarowania przestrzennego w Ochli.
Chodzi o rejon ul. Ochla-Żagańska, w kierunku sołectwa Jeleniów. – Sporządzamy plan, który pozwoli na zlokalizowanie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej. W przyszłości mogłoby tu powstać osiedle domków, ale  i zakłady pracy – mówi M. Maśko-Horyza.
Terminy. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 8 września.

E Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Traugutta.
Chodzi o teren przy ul. Traugutta, przy torach kolejowych. To „tyły” ul. Dworcowej. – I teren zamknięty w obowiązującym planie. Odkąd kolej go sprzedała, potrzebne są zmiany. Nowi właściciele chcieliby mieć możliwość prowadzenia tam działalności usługowej – dodaje M. Maśko-Horyza.
Terminy. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 18 sierpnia.

(dsp)