Dyskutujemy o ul. Witosa

21 Sierpień 2017
Magistrat wykłada do publicznej dyskusji trzy plany przestrzennego zagospodarowania, przystępuje też do opracowania dwóch planów. Chodzi o działki w Raculi, Ochli oraz ul. Dekoracyjną i Traugutta. Sprawdź, co się zmienia.

WYŁOŻENIA

A Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Raculi.
Chodzi o teren położony między ul. Racula-Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula.
- To duży obszar, w obrębie którego dużo się dzieje. Deweloperzy prowadzą liczne inwestycje. Trzeba uregulować tu sprawy komunikacyjne i dotyczące zabudowy. Szczególnie „wrażliwym” punktem jest rejon ul. Solarzów – tłumaczy Małgorzata Maśko-Horyza, kierowniczka biura urbanistyki i planowania przestrzennego.

Terminy. Plan można oglądać od 16 sierpnia do 15 września, w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu, pokój 810, 6 września, godz. 13.00.
Uwagi można składać do 29 września.

B Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Dekoracyjnej.
- Chodzi o regulacje dotyczące zabudowań ZWiK oraz ZGKiM, które potrzebują więcej terenu. Plan dotyczy też obszaru, gdzie ul. Dekoracyjna łączy się z Trasą Północną, usytuowane tam zakłady nie mogą rozwijać działalności produkcyjnej, w obecnych zapisach są tylko usługi – tłumaczy M. Maśko-Horyza.
Terminy. Plan można oglądać od 7 sierpnia do 29 sierpnia, w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu, pokój 810, 23 sierpnia, godz. 14.00.
Uwagi można zgłaszać do 12 września.

C Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ochli.
To ponowne wyłożenie projektu dotyczącego rejonu ul. Ochla-Kożuchowska. Chodzi o teren między ogródkami działkowymi Sawanna a sołectwem Kiełpin. Ma tam powstać osiedle domków jednorodzinnych. – Mieszkańcy złożyli uwagi, które prezydent uwzględnił. Chodzi o pas pustej przestrzeni przewidzianej dla zwierzyny. Związek łowiecki i mieszkańcy zgodzili się, że nie ma potrzeby pozostawiania takiego miejsca i całość może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową – dodaje M. Maśko-Horyza.

Terminy. Plan można oglądać od 17 sierpnia do 6 września, w urzędzie miejskim, przy ul. Podgórnej 22, pokój 809, godz. 8.00-14.00. Debatę publiczną zaplanowano w tym samym miejscu, pokój 810, 30 sierpnia, godz. 13.00.
Uwagi można składać do 20 września.

 

PRZYSTĄPIENIA

D Plan zagospodarowania przestrzennego w Ochli.
Chodzi o rejon ul. Ochla-Żagańska, w kierunku sołectwa Jeleniów. – Sporządzamy plan, który pozwoli na zlokalizowanie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej. W przyszłości mogłoby tu powstać osiedle domków, ale  i zakłady pracy – mówi M. Maśko-Horyza.
Terminy. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 8 września.

E Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Traugutta.
Chodzi o teren przy ul. Traugutta, przy torach kolejowych. To „tyły” ul. Dworcowej. – I teren zamknięty w obowiązującym planie. Odkąd kolej go sprzedała, potrzebne są zmiany. Nowi właściciele chcieliby mieć możliwość prowadzenia tam działalności usługowej – dodaje M. Maśko-Horyza.
Terminy. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu w terminie do 18 sierpnia.

(dsp)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki