Wójt: - Będzie debata oświatowa

20 Marzec 2014
Po nieudanych rozmowach w ratuszu, tym razem debata odbędzie się w szkole podstawowej w Przylepie.

Przypomnijmy: prezydent Janusz Kubicki, chcąc dyskutować nad szczegółami Kontraktu Zielonogórskiego zaplanował serię debat. Pierwsza, poświęcona oświacie, się nie udała. Wójt Mariusz Zalewski ją zbojkotował. Powód? Brak jasnego scenariusza i odgórnie narzucony termin. List o takiej treści odczytał na sali wicewójt Ireneusz Bogucewicz i natychmiast wyszedł z sali. Natychmiast, listownie, odpowiedział mu prezydent Kubicki, proponując, żeby to wójt ustalił termin i scenariusz spotkania.

W środę wójt odpowiedział – spotkanie odbędzie się 2 kwietnia w szkole w Przylepie.

„Odpowiadając na Pański list z dnia 11 marca 2014 r. dotyczący debaty w zakresie oświaty w gminie i mieście Zielona Góra uprzejmie informuję, że przychylam się do jej organizacji.
Proponuję termin2 kwietnia 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie.
W stosownym czasie otrzyma Pan informacje dotyczące tez, które umożliwią sprawne przeprowadzenie debaty.
Ponadto zawiadamiam, że odrębnym pismem zwrócę się o przekazani danych, które pozwolą przygotować zagadnienia do dyskusji. Jednocześnie informuję, że brak tych danych uniemożliwi organizację debaty.”

(tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki