Kubicki w Przylepie: - Pokuśmy się o skok do przodu

16 Styczeń 2014
- Nie chcemy być zapyziałem miasteczkiem na zachodzie Polski. Pokażcie mi europejski kraj, w którym autostrada omija duże miasta, a nam to grozi. Musimy walczyć, by nie być zmarginalizowanymi - mówił w Przylepie Janusz Kubicki.

Na pierwszym tegorocznym spotkaniu prezydenta Zielonej Góry z mieszkańcami gminy, w Przylepie, frekwencja dopisała. Na krzesełkach rozstawionych w korytarzu szkoły zasiadło ponad stu mieszkańców. Janusz Kubicki rozpoczął od przypomnienia powodów, dla których miasto zaangażowało się w „akcję połączeniową”.

- Jako miasto i gmina jesteśmy mali i jedynie łącząc siły możemy pokusić się o skok do przodu. Przed nami, prawdopodobnie, ostatnia tak bogata perspektywa unijna, z której możemy skorzystać – mówił Kubicki.

Prezydent przypomniał także rolę Funduszu Integracyjnego. Następnie skupił się na korzyściach płynących z połączenia: - Chcemy wygenerować korzyści krótko- i długofalowe. Najszybciej odczujemy obniżkę podatków oraz cen biletów MZK. Kolejną korzyścią byłyby nieodpłatne zajęcia w przedszkolach.

Prezydent wspomniał o przyjęciu uchwały obniżającej o 90 proc. podatek rolny, mówił także o budowie trasy aglomeracyjnej oraz o funkcjonowaniu szkół. Skąd na to pieniądze? Zmiana granic miasta wymusi zmianę granic powiatu, z tego tytułu otrzymamy dodatkowo ponad 5,5 mln zł. Rządowe 100 mln, za zgodne połączenie, chcemy zainwestować na terenie gminy. Dzięki połączeniu zyskamy dostęp do kolejnych pieniędzy z ministerstwa oraz do jeszcze większych z UE – mówił Kubicki.

W pewnym momencie głos zabrał radny z Przylepu, Piotr Bandosz, który zauważył, że miejscy radni mogą w każdej chwili zmienić uchwałę dotyczącą przekazania 100 mln na inwestycje w gminie albo zmniejszyć tę kwotę.

Mieszkańcy Przylepu pytali prezydenta m.in. o finansowanie wiejskich stowarzyszeń i Ochotniczych Straży Pożarnych. – Czy coś zyskamy, likwidując OSP? Sam chciałbym założyć w mieście OSP - żartował Kubicki.

- A co jest warunkiem otrzymania miliarda? - zapytał mieszkaniec Przylepu, Krzysztof Gawryluk.

- Pewne jest 100 mln zł. Kolejne 200 mln dostaniemy z programu dla największych miast europejskich. Następne 400 mln pozyskamy na projekt dotyczący transportu pomiędzy Nową Solą, Zieloną Górą a Sulechowem, łącznie z zakupem elektrycznych autobusów i budową centrum przesiadkowego. Pieniądze będą także na szpital dziecięcy, trasę aglomeracyjną, obwodnicę południową. Trzeba też skończyć kanalizację – mówił prezydent.

- 3 proc. budżetu UE, na lata 2014-2020, trafi do 300 miast w Europie,  w tym do 18 miast w Polsce. Jeżeli uda się nam uczestniczyć w podziale tych unijnych pieniędzy, to łącznie uzbiera się około miliard złotych – dodał profesor Czesław Osękowski.

- Pomyślmy o naszych dzieciach: gdzie będą pracować, uczyć się i chodzić do teatru. Przestańmy myśleć zaściankowo – podsumował spotkanie jeden z mieszkańców Przylepu.

Krzysztof Grabowski

 

 

Artykuły powiązane: 

Prezydent jedzie na spotkania. Zaczął od Kiełpina

- Po połączeniu to wy sami będziecie decydować, co zrobić w waszym sołectwie. Będą pieniądze, a my to wykonamy – mówił w Kiełpinie prezydent Janusz Kubicki.

Prezydent Kubicki w Nowym Kisielinie: - Nam wszystkim potrzebny jest silny impuls rozwojowy

Połączenie miasta z gminą, to propozycja skierowana do mieszkańców. Zanim podejmiecie decyzję chcę, żebyście wiedzieli dlaczego i co chcemy zrobić. Dlatego do państwa przyjechałem – tak rozpoczął spotkanie w Nowym Kisielinie prezydent Janusz Kubicki.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki