Przed nami wybory sołtysów – zaczynamy w Janach

5 luty 2019
Zielona Góra ma na swoim terenie aż 17 sołectw i sołtysów. Właśnie zbliża się czas podsumowań ich czteroletniej kadencji. Pierwsze wybory w piątek, 8 lutego, w Janach. (HARMONOGRAM)

Kim jest zielonogórski sołtys? Dla jednych jest przedstawicielem miejskiej władzy w sołectwie. Dla innych wręcz odwrotnie – obrońcą interesów wsi, czasami wręcz ostatnią deską ratunku, zwłaszcza dla najbardziej zaawansowanych wiekiem sąsiadów.

Bez względu na zapisy prawa, to właśnie relacje sąsiedzkie przesądzają o pozycji sołtysa w sołectwie. Do drzwi sołtysa można zapukać choćby wieczorem, numer jego osobistego telefonu znają niemal wszyscy, pełni swój obywatelski dyżur czasami całą dobę.

Czy bycie sołtysem to opłacalna „fucha”? – Na podstawie uchwały zielonogórskiej rady miasta, każdy zielonogórski sołtys dostaje comiesięczną dietę w wysokości 948 zł. To nie jest zapłata za pracę sołtysa, to refundacja jego kosztów własnych związanych z pełnieniem takiej funkcji – podkreśla Mariusz Zalewski, wieloletni wójt gminy wiejskiej, obecnie dyrektor departamentu ds. dzielnicy Nowe Miasto.

Zdecydowana większość zielonogórskich sołtysów skarży się na brak czasu i na przeciążenie pracą na rzecz swojej małej społeczności. Dlatego nie powinna dziwić decyzja części z nich o wycofaniu się z ponownego kandydowania. Proszą, by nie podawać nazwisk, bo być może jeszcze zmienią zdanie, wszystko zależy od postawy współmieszkańców, jak ocenią pracę dotychczasowego sołtysa, i od gotowości innych do aktywnego włączenia się w życie wsi. W tej chwili zaledwie pięciu sołtysów otwarcie zadeklarowało swoją gotowość do ponownego udziału w wyścigu wyborczym.

- Jak się powiedziało  „A” trzeba powiedzieć „B”, będę ponownie startowała, chcę być wybrana na kolejne cztery lata. Lubię tę pracę, lubię pracować z ludźmi, lubię nowe wyzwania i lubię smak sukcesu – deklaruje Krystyna Koperska, wciąż urzędująca sołtyska Starego Kisielina.

Rada miasta podczas wtorkowej sesji uchwaliła kalendarz wyborczy w 17 zielonogórskich sołectwach (patrz ramka obok). Wybierani będą nie tylko nowi sołtysi, ale także nowe rady sołeckie.

Zasady są następujące: w wyznaczonym dniu, miejscu i godzinie powinno się wpisać na listę obecności przynajmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania. Za uprawnionych uważa się wszystkich tych, którzy mieszkają w danym sołectwie, czyli nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały. Jeśli w tzw. pierwszym terminie nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin rozpoczęcia zebrania wyborczego automatycznie przesuwa się o 15 minut. Dla tego drugiego terminu nie jest już istotna frekwencja. Prawo wyborcze mają osoby obecne na sali. Na liście obecności podajemy tylko imię i nazwisko, obok stawiamy podpis.

(pm)

TERMINY WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

* Jany/Stożne – 8 lutego, godz. 18.00 – punkt biblioteczny, ul. Jany 3a

* Zatonie/Marzęcin – 13 lutego, godz. 18.00 – świetlica, ul. Zatonie-Zielonogórska 38

* Stary Kisielin – 15 lutego, godz. 17.00 – filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 53

* Krępa – 22 lutego, godz. 18.00 – świetlica, ul. Krępa-Odrzańska 51

* Barcikowice – 23 lutego, godz. 16.00 – świetlica, ul. Barcikowice 15A

* Drzonków – 4 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Drzonków-Olimpijska 48A

* Nowy Kisielin – 5 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64

* Jeleniów – 10 marca, godz. 11.00 – świetlica, ul. Jeleniów

* Kiełpin – 11 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Kiełpin 9

* Przylep – 12 marca, godz. 18.00 – Zespół Edukacyjny nr 6, ul. Przylep-8 Maja 6

* Ługowo – 13 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Sucha – 14 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Sucha 12

* Łężyca – 15 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Łężyca-Odrzańska 64

* Racula – 16 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Racula-Głogowska 64

* Jarogniewice – 18 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Jarogniewice 23A

* Zawada – 19 marca, godz. 17.30 – świetlica, ul. Zawada-Zielonogórska 62A

* Ochla – 20 marca, godz. 18.00 – świetlica, ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej 1

 

*** Pamiętajmy: głosować mogą osoby mieszkające w danym sołectwie, nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały. Na liście obecności podajemy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpisujemy się.

Jeśli w tzw. pierwszym terminie (godzina, którą podajemy powyżej) nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania (10 proc. uprawnionych), godzina rozpoczęcia zebrania przesuwa się o 15 minut – dla drugiego terminu nie jest już istotna frekwencja.