W Ochli będzie kanalizacja

15 Grudzień 2017
Na ten moment mieszkańcy Ochli czekali kilkadziesiąt lat. W czwartek podpisano umowę na budowę kanalizacji w sołectwie. Zbuduje ją firma Kanwod za 26,4 mln zł. Potrwa to trzy lata.

- Czekaliśmy na to wiele lat. Pamiętam, że w latach 80. zeszłego wieku społeczny komitet budowy kanalizacji nawet zaczął zbierać pieniądze. Później je oddali – mówił zadowolony Aleksander Kosowicz, sołtys Ochli. – Budowę kanalizacji obiecywał prezydent Kubicki podczas kampanii połączeniowej.

- I słowa dotrzymam – skomentował wydarzenie prezydent Janusz Kubicki, który asystował przy podpisaniu umowy. – Zobowiązanie zostanie zrealizowane. Podobnie jak budowa kanalizacji w Zatoniu. Wiem, pojawiały się głosy wieszczące nasze wycofanie się z tych planów. Jak widać, właśnie je realizujemy, tylko zmieniła się koncepcja.

Chodzi o to, że pierwotnie zakładano budowę osobnej oczyszczalni ścieków. Jednak nie znaleziono odpowiedniego miejsca, które uzyskałoby akceptację mieszkańców.

- Dlatego ścieki przepompujemy do istniejącej w mieście sieci i trafią one do oczyszczalni w Łężycy – tłumaczył Krzysztof Witkowski, prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 24 km, budowę czterech nowych przepompowni i przebudowę istniejącej już przepompowni.

Koszt inwestycji to 26,4 mln zł (brutto - 32,5 mln zł). Inwestycja potrwa trzy lata, bo jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że zanim w Ochli pojawią się koparki, najpierw teren muszą zbadać specjaliści od projektowania.  Stąd termin oddania inwestycji – 31 grudnia 2020 r. Jest ona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- W Ochli mieszka ponad 2 tys. osób. Wciąż powstają tu nowe domy. Budowana sieć obsłuży również przyszłych mieszkańców – mówił Mariusz Zalewski, dyrektor Departamentu Dzielnica Nowe Miasto.

Wykonawcy robót są bardzo dobrze znani w ZWiK, bo już wcześniej realizowali kilka zadań, ale nigdy razem. Teraz stworzyli konsorcjum do wykonania tego jednego zadania.

- Nie będzie pomyłek, kto jest wykonawcą. Jak do tego doszło, że działacie razem? – zapytaliśmy.

- Spotkaliśmy się na jakimś przyjęciu i postanowiliśmy współpracować – żartował Wiesław Tarczyński, właściciel firmy Kanwod z Węglewa. Wcześniej budował kanalizację m.in. w Zawadzie i Łężycy.

- Rzeczywiście, nikt się nie pomyli. Wszystko będzie robił Kanwod – śmiał się drugi partner konsorcjum - Zdzisław Strojny, właściciel firmy… Kanwod z Zielonej Góry. Wcześniej budował kanalizację w Krępie. – Mam nadzieję, że tak jak było wcześniej, tak będzie i teraz, wszyscy będą zadowoleni z naszej pracy.

Ochla to ostatnie sołectwo w tzw. aglomeracji zielonogórskiej, które nie ma jeszcze kanalizacji.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki