Nowy magazyn Caritasu

22 Wrzesień 2023
W miniony wtorek uroczyście otwarto nowy magazyn żywności Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

- Caritas to nie ten budynek, ale masa dobra oraz wspaniali ludzie, którym warto pokłonić się w pas, za to co robią dla innych - gratulował zebranym prezydent Janusz Kubicki. - Magazyn wybudowano w ramach idei przeciwdziałania marnowaniu żywności. Dzięki niemu będzie można wesprzeć nawet 20 tys. potrzebujących - tłumaczył ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor regionalnej Caritas. - Wysokość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokryła niemal w 100 proc. koszt inwestycji.

(md)