Kubicki blokuje budowę kurników

29 Październik 2017
Mieszkańcy osiedla Ostoja w Ochli nie chcą kurników na 120 tys. kur, bo będą za blisko ich domów. – Postanowiłem, że zmienimy plan przestrzennego zagospodarowania. Kurniki nie powstaną – zakomunikował prezydent Janusz Kubicki.

Sprawa budowy kurników ciągnie się od wielu lat. W Ochli hodowlę prowadzi Henryk Brychcy, który od lat chce rozbudować swoje gospodarstwo i postawić nowe kurniki. Dlatego, spełniając wszystkie formalne procedury, wystąpił o pozwolenie na budowę kurników na 120 tys. kur. Kiedy otrzymał decyzję środowiskową, otwierającą możliwość inwestycji, protestować zaczęli okoliczni mieszkańcy z osiedla Ostoja.

– Taka uciążliwa inwestycja nie może być prowadzona w pobliżu osiedla domów mieszkalnych. Ona negatywnie działa  na środowisko – argumentowali mieszkańcy, mówiąc, że nie chcą żyć w smrodzie. Żądali, by miasto zablokowało inwestycję.

- Zablokuję budowę kurników – zakomunikował w zeszły czwartek prezydent Kubicki. – Poleciłem, by przystąpiono do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania, która wyeliminuje możliwość prowadzenia takiej działalności w tym miejscu.

Prezydent tłumaczył, że dotychczasowy plan przewiduje w tym miejscu budowę kurników. W 2011 r. rada gminy, na wniosek przedsiębiorcy, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jego działki, który pozwala na działalność rolno-hodowlaną i postawienie kurników. Jest ona oddalona od jego gospodarstwa.

- Co ciekawe, wówczas część mieszkańców Ochli złożyła w tej sprawie protest, ale radni go nie uwzględnili – opowiadał prezydent. – Zaproponuję panu Brychcemu inną lokalizację.

Przy okazji prezydent powołał się na zapisy Kontraktu Zielonogórskiego, czyli umowy dotyczącej zasad połączenia miasta z gminą w 2015 r. Gwarantuje ona rolnikom, że nadal będą mogli kontynuować swoją działalność.

- Mają do tego pełne prawo. W tym przypadku - pan Brychcy może postawić nowe zabudowania przy swoich już istniejących kurnikach – dodał prezydent.

Taka deklaracja nie spodobała się dwojgu mieszkańcom Ochli, którzy przyszli na konferencję prasową prezydenta.

- Teraz, będzie jeszcze większy smród w innych domach – argumentowali. Po drugiej stronie drogi, przy której stoją kurniki, są wytyczone działki budowlane.

- Nie ma jednak tutaj domów – pokazywał na fotomapie prezydent Kubicki.

Teraz zmiana planów przestrzennego zagospodarowania terenu w Ochli trafi pod ocenę rady dzielnicy.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki