Czy powstanie osiedle obok skansenu?

10 luty 2013
Gmina odmówiła wydania decyzji o warunkach zabudowy dla osiedla 41 domków jednorodzinnych w sąsiedztwie skansenu.

Chodzi o 10 hektarów, na których prywatny inwestor planuje budowę domków. Docelowo chce ich postawić 80, w pierwszym etapie 41. Obszar ten nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego inwestor wystąpił do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jest ona obwarowana kilkoma warunkami: inwestycja musi być zgodna z sąsiednią zabudową, musi być zachowany dostęp do drogi publicznej, nie ma mowy o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej i musi istnieć (lub być zaprojektowane) uzbrojenie gruntu w stopniu wystarczającym do podejmowanej inwestycji. – Ten ostatni warunek nie był tu zachowany – informuje Anna Halip, kierownik referatu planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Zielona Góra. – Na tej podstawie wydaliśmy odmowną decyzję.

Inwestor odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które może ją podtrzymać lub uchylić i skierować do ponownego rozpatrzenia. W przypadku podtrzymania, inwestorowi przysługuje zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego.
Imponujące plany inwestycyjne w Ochli są o tyle zaskakujące, że sprzedaż działek budowlanych w gminie od pewnego czasu dołuje. – W ub. r. wystawiliśmy na sprzedaż 30 działek, z tego tylko trzy udało się sprzedać – informuje wicewójt Ireneusz Bogucewicz. – Nie ma więc wielkiego zainteresowania budownictwem mieszkaniowym. Ale to oczywiście sprawa inwestora. On ponosi ryzyko i zapewne kieruje się własnym rozeznaniem rynku.

Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli Irena Lew podkreśla, że nie ma nic przeciwko planowanej w sąsiedztwie inwestycji. – Tym niemniej poinformowaliśmy inwestora, że prowadzimy działalność komercyjną, organizujemy imprezy na powietrzu, czasem także wieczorami – mówi. – Przyszli mieszkańcy osiedla powinni o tym wiedzieć.
Ponadto – zdaniem dyrektor Lew – z uwagi na zabytkową architekturę skansenu, najlepszym rozwiązaniem byłoby zachowanie wokół bariery - pasa zieleni.

(mi)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki