Czy powstanie osiedle obok skansenu?

10 luty 2013
Gmina odmówiła wydania decyzji o warunkach zabudowy dla osiedla 41 domków jednorodzinnych w sąsiedztwie skansenu.

Chodzi o 10 hektarów, na których prywatny inwestor planuje budowę domków. Docelowo chce ich postawić 80, w pierwszym etapie 41. Obszar ten nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego inwestor wystąpił do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jest ona obwarowana kilkoma warunkami: inwestycja musi być zgodna z sąsiednią zabudową, musi być zachowany dostęp do drogi publicznej, nie ma mowy o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej i musi istnieć (lub być zaprojektowane) uzbrojenie gruntu w stopniu wystarczającym do podejmowanej inwestycji. – Ten ostatni warunek nie był tu zachowany – informuje Anna Halip, kierownik referatu planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Zielona Góra. – Na tej podstawie wydaliśmy odmowną decyzję.

Inwestor odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które może ją podtrzymać lub uchylić i skierować do ponownego rozpatrzenia. W przypadku podtrzymania, inwestorowi przysługuje zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego.
Imponujące plany inwestycyjne w Ochli są o tyle zaskakujące, że sprzedaż działek budowlanych w gminie od pewnego czasu dołuje. – W ub. r. wystawiliśmy na sprzedaż 30 działek, z tego tylko trzy udało się sprzedać – informuje wicewójt Ireneusz Bogucewicz. – Nie ma więc wielkiego zainteresowania budownictwem mieszkaniowym. Ale to oczywiście sprawa inwestora. On ponosi ryzyko i zapewne kieruje się własnym rozeznaniem rynku.

Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli Irena Lew podkreśla, że nie ma nic przeciwko planowanej w sąsiedztwie inwestycji. – Tym niemniej poinformowaliśmy inwestora, że prowadzimy działalność komercyjną, organizujemy imprezy na powietrzu, czasem także wieczorami – mówi. – Przyszli mieszkańcy osiedla powinni o tym wiedzieć.
Ponadto – zdaniem dyrektor Lew – z uwagi na zabytkową architekturę skansenu, najlepszym rozwiązaniem byłoby zachowanie wokół bariery - pasa zieleni.

(mi)