Co z kanalizacją dla Zatonia i Ochli?

24 Styczeń 2014
Wygląda na to, że to, co wydawało się niemożliwe jest jednak możliwe. Chodzi o budowę kanalizacji w Zatoniu i Ochli. Właśnie dobiegają końca prace nad koncepcją budowy kanalizacji.

To problem od lat nierozwiązany. Nierozwiązany, bo kosztowny. Zatonie i Ochla znalazły się poza zielonogórską aglomeracją ściekową i nie mogły się doczekać kompleksowego rozwiązania problemu. Dlatego gmina forsowała budowę przydomowych oczyszczalni.

- To nie jest dobre rozwiązanie, bo w naszej wsi jest dużo terenów podmokłych. Takie oczyszczalnie się nie sprawdzają – tłumaczy Jarosław Berent, radny z Ochli i zarazem lider społecznego komitetu budowy kanalizacji.

Sprawa nabrała tempa przy okazji ubiegłorocznych spotkań na temat połączenia miasta z gminą. Mieszkańcy i w Zatoniu, i w Ochli podawali brak kanalizacji jako jedną z najbardziej palących bolączek.

- Na początku marca rozmawiałem na ten temat z Aleksandrą Malarz, dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska. Zastanawialiśmy się, czy jest realne rozszerzenie projektu o kolejne dwie wsie – tłumaczył wtedy wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. – Wygląda na to, że jest możliwe. A to oznacza, że można otrzymać finansowe wsparcie z zewnątrz. Większe niż w przypadku PROW.

Mieszkańcy zaczęli zbierać podpisy pod petycją w sprawie budowy sieci, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje zleciły opracowanie koncepcji budowy kanalizacji. Jeszcze nie jest ona do końca gotowa, ale podczas spotkań z mieszkańcami prezydent Janusz Kubicki mógł przedstawić wstępne założenia. Szczegóły prezentował wiceprezydent K. Kaliszuk.

- W Zatoniu rozważamy dwa warianty rozwiązania problemu. Budujemy kanalizację z własną oczyszczalnią ścieków w Zatoniu lub je przepompowujemy do Drzonkowa – tłumaczył K. Kaliszuk. - Pierwszy wariant kosztuje ok. 10,5 mln zł, drugi 9,2 mln zł. Różnice są niewielkie, zadecyduje wariant, który jest korzystniejszy w eksploatacji. Jeżeli się zmobilizujemy, to kanalizacja mogłaby powstać w 2015 r. Można jeszcze wywalczyć pieniądze z obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Bardziej skomplikowana jest sytuacja w Ochli. Wieś jest większa i większe będą koszty. Tutaj również rozważane są dwa warianty. Wariant pierwszy, z wykorzystaniem obecnej oczyszczalni ścieków, kosztowałby 16,2 mln zł. Drugi wariant zakłada wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków przy ul. Osiedlowej. Ma kosztować 16,9 mln zł.

- Do końca roku zrobimy projekt. Inwestycję można zrealizować w latach 2015-16. Znajdziemy na nią pieniądze. To są fakty. To jest nasza oferta. Jeżeli do połączenia nie dojdzie, to my skoncentrujemy się na rozwoju miasta – mówił K. Kaliszuk na zebraniu w Ochli.

- Mnie te argumenty przekonują. Jeżeli nie dojdzie do połączenia, to pewnie nigdy nie będziemy mieli kanalizacji – uważa J. Berent. – Dodatkowym argumentem jest zapewnienie prezydenta, że mimo budowy kanalizacji nadal będziemy mieli 9 mln zł z Funduszu Integracyjnego. Za to naprawdę można bardzo dużo zrobić.

(tc)

 

 

 

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki