Nie zostawajmy w tyle, bo nie nadrobimy zaległości

2 Listopad 2012
- Można prowadzić warzywniak i być zadowolonym z życia. Ale to nie znaczy, że za chwilę nie pojawią się supermarkety, warzywniak upadnie i zadowolenie się skończy – mówił radnym gminy prezydent Janusz Kubicki na sesji.

Kubicki pojawił się na sesji w piątek 26 października, żeby przekazać władzom gminy list intencyjny z propozycjami połączenia obu samorządów na partnerskich zasadach. Dostali go wójt Mariusz Zalewski i przewodniczący Rady Gminy Jacek Rusiński. - Miasto i gmina są dziś w dobrej kondycji, ale to nie jest stan dany raz na zawsze. Jeśli dziś nie pomyślimy perspektywicznie, to stracimy. Zawsze podaję przykłady Jeleniej Góry i Wałbrzycha, gdzie też żyło się kiedyś w miarę dobrze, ale po utracie statusu stolic województw, te miasta mają dziś ogromne problemy. Chcemy doprowadzić do połączenia, ale najpierw chcemy rozwiać wszystkie wątpliwości. One są nie tylko w gminie wiejskiej, ale także w mieście – mówił prezydent.

Nawiązał też do forsowanej przez ministra Michała Boniego w strategii „Polska 2030” koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej rozwoju kraju. Zakłada ona, że w pierwszej kolejności trzeba postawić na rozwój sześciu aglomeracji – Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia, Gdańska i Krakowa – a dopiero potem ich rozwój, poprzez dyfuzję, miałby oddziaływać na pozostałe ośrodki i regiony kraju. Ta koncepcja jest ostro krytykowana przez większość polskich samorządów, którzy alarmują, że doprowadzi to do powstania „Polski dwóch prędkości”, a zapóźnionym w rozwoju miastom trudno już będzie nadgonić zaległości. Jedną z form przeciwdziałania temu scenariuszowi ma być – zdaniem Kubickiego – konsolidacja obu zielonogórskich gmin i wzmocnienie miasta na arenie kraju. – W przyszłości tylko duże ośrodki będą sobie w stanie poradzić - mówił.

Co na to wójt i przewodniczący? Ładnie podziękowali.

- Z pewnością odniesiemy się do tej propozycji. Nie chciałbym teraz prowokować dyskusji na ten temat – odpowiedział wójt Mariusz Zalewski. Potem, zgodnie z planem, zarządzono przerwę.

(mi)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki