W marcu wybory nowego sołtysa Łężycy

11 luty 2013
Sołtys Łężycy Krystyna Chamera złożyła w piątek rezygnację na zebraniu wiejskim. 1 marca Rada Gminy ma zarządzić nowe wybory na sołtysa.

Jak wcześniej pisaliśmy, sołtys Krystyna Chamera rezygnuje ze stanowiska na rok przed końcem kadencji. Powodem jest głównie stan zdrowia oraz obowiązki zawodowe, które uniemożliwiają jej sprawne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków. Jednocześnie rezygnuje też przewodniczący Rady Sołeckiej w Łężycy Jarosław Nowicki. W jego przypadku powodem są długotrwałe zagraniczne wyjazdy służbowe. Obie rezygnacje zostały formalnie zgłoszone na piątkowym zebraniu wiejskim w Łężycy. K. Chamera oddała też prowadzenie zebrania miejscowemu radnemu Krzysztofowi Wołczyńskiemu.

Co dalej z władzami sołectwa? Pod względem formalnym reguluje to par. 25 Statutu sołectw gminy Zielona Góra. Rada Gminy musi teraz na najbliższej sesji zarządzić wybory oraz określić ich termin oraz miejsce. Odbędą podczas zebrania wiejskiego. – Postaramy się, aby odbyło się to jak najszybciej, jeszcze w marcu – mówi wicewójt gminy Ireneusz Bogucewicz.

Podczas piątkowego zebrania wiejskiego w Łężycy, mieszkańcy podnieśli problem braku miejsc parkingowych na osiedlu Czarkowo oraz braku wystarczającej ilości utwardzonych dróg na osiedlu. Utrapieniem są parkujące auta na istniejących chodnikach. Jednocześnie część dróg na Czarkowie ma status dróg wewnętrznych, w związku z tym policja nie może tam interweniować. – Przygotowywany jest projekt nowej organizacji ruchu na osiedlu – poinformował kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Ryszard Huczek. – Mają być tam dwie drogi jednokierunkowe, na których będzie można parkować, a ponadto ma być ustanowiona strefa ruchu, co umożliwi policji podejmowanie ewentualnych interwencji.

- Gdybym to ja oddawał do użytku domy na Czarkowie, to nigdy bym nie dopuścił do takiej prowizorki, żeby postawić dom przy domu, bez miejsc parkingowych – dodał wójt Mariusz Zalewski. – Zdajemy sobie sprawę, że jest tam także potrzebny zbiornik retencyjny, który poprawi problem odwodnienia na osiedlu. Zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego i być może uda się znaleźć teren pod taki zbiornik, po lewej stronie drogi, jadąc od Zielonej Góry w kierunku Łężycy.

(mi)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki