Sołtyska z Łężycy chce odejść

1 luty 2013
Krystyna Chamera złożyła rezygnację z funkcji. We wsi odbędą się wybory uzupełniające.

Jak nas poinformowała sołtys Chamera, są dwa powody, dla których złożyła rezygnację: praca zawodowa oraz stan zdrowia. – Pracuję od 7.00 do 17.00 i po prostu brakuje mi czasu na organizowanie zebrań – mówi. – Ponadto pogorszył mi się stan zdrowia. Sporo czasu zajmują mi badania diagnostyczne i leczenie.

Pani Krystyna jest sołtysem od siedmiu lat, drugą kadencję. Do końca kadencji został jej rok. – Chętnie bym jeszcze ten rok popracowała na rzecz wsi, ale uznałam, że nie dam rady – podkreśla sołtys.
Jednocześnie odejść z funkcji przewodniczącego Rady Sołeckiej Łężycy chce Jarosław Nowicki. Powodem są długotrwałe zagraniczne wyjazdy służbowe, które uniemożliwiają mu sprawne i terminowe pełnienie funkcji.

Procedura jest taka, że Rada Sołecka powinna teraz przyjąć rezygnację i złożyć stosowny wniosek do Rady Gminy. Ma się to odbyć na zebraniu wiejskim 8 lutego o godz. 18.00. – Następnie Rada Gminy powinna w drodze uchwały określić miejsce i termin wyborów uzupełniających, które wybiorą nowego sołtysa – informuje sekretarz gminy Zielona Góra Urszula Zamiatała.
Jak się dowiedzieliśmy, na nowego sołtysa prawdopodobnie będzie kandydować dwóch obecnych członków Rady Sołeckiej.

(mi)