Sołtyska z Łężycy chce odejść

1 luty 2013
Krystyna Chamera złożyła rezygnację z funkcji. We wsi odbędą się wybory uzupełniające.

Jak nas poinformowała sołtys Chamera, są dwa powody, dla których złożyła rezygnację: praca zawodowa oraz stan zdrowia. – Pracuję od 7.00 do 17.00 i po prostu brakuje mi czasu na organizowanie zebrań – mówi. – Ponadto pogorszył mi się stan zdrowia. Sporo czasu zajmują mi badania diagnostyczne i leczenie.

Pani Krystyna jest sołtysem od siedmiu lat, drugą kadencję. Do końca kadencji został jej rok. – Chętnie bym jeszcze ten rok popracowała na rzecz wsi, ale uznałam, że nie dam rady – podkreśla sołtys.
Jednocześnie odejść z funkcji przewodniczącego Rady Sołeckiej Łężycy chce Jarosław Nowicki. Powodem są długotrwałe zagraniczne wyjazdy służbowe, które uniemożliwiają mu sprawne i terminowe pełnienie funkcji.

Procedura jest taka, że Rada Sołecka powinna teraz przyjąć rezygnację i złożyć stosowny wniosek do Rady Gminy. Ma się to odbyć na zebraniu wiejskim 8 lutego o godz. 18.00. – Następnie Rada Gminy powinna w drodze uchwały określić miejsce i termin wyborów uzupełniających, które wybiorą nowego sołtysa – informuje sekretarz gminy Zielona Góra Urszula Zamiatała.
Jak się dowiedzieliśmy, na nowego sołtysa prawdopodobnie będzie kandydować dwóch obecnych członków Rady Sołeckiej.

(mi)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki