Pytanie, czy Czarkowo się powiększy?

25 Kwiecień 2013
Radni gminy mieli w czwartek zająć się sprawą nowego osiedla w Łężycy, jednak temat został wycofany z porządku obrad sesji.

Chodzi o powiększenie osiedla Czarkowo, zlokalizowanego kilkaset metrów od granic miasta. Dziś zamieszkuje tam ok. 800 osób w blokach wielorodzinnych. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy narzekają jednak na brak utwardzonych dróg, brak miejsc parkingowych i odwodnienia terenu. Teraz deweloper, reprezentujący inwestora, wnioskuje o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów po drugiej stronie drogi, między Czarkowem a lotniskiem w Przylepie. Chce tam budować kolejne domy wielorodzinne, na kilku działkach miałaby być dopuszczona także zabudowa niska, jednorodzinna. Planowane są także budynki wielorodzinne z obiektami usługowymi, a także zbiornik retencyjny, który rozwiązałby problem odprowadzania wód opadowych. Drogi i ciągi piesze mają rozchodzić się promieniście i okrężnie, na zasadzie „sieci pajęczej”. Docelowo miałoby tam kiedyś powstać osiedle liczące nawet do 5 tys. mieszkańców, co uczyniłoby Łężycę najliczniejszym sołectwem w gminie.

Na sesję rady gminy były już przygotowane plany na specjalnych stojakach, był gotowy projekt uchwały stwierdzający, iż zmiana planu miejscowego w Łężycy nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. Radny Piotr Bandosz zgłosił jednak wniosek o wycofanie tego tematu z porządku obrad. Poproszony o uzasadnienie wniosku, odmówił. – To wniosek formalny i nie ma potrzeby jego uzasadniania – odparł.

Nieoficjalnie wiadomo, że radni są podzieleni i potrzebują więcej czasu. Ostatecznie 11 radnych poparło wniosek P. Bandosza, czterech wstrzymało się od głosu.

Radni wysłuchali także informacji na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie. Okazją było zbliżające się, 4 maja, święto św. Floriana, patrona strażaków. Przyjęli też sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki antyalkoholowej oraz programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

(mi)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki