Radny pyta o pieniądze strażaków

20 Marzec 2014
- Jakie dochody osiągnięto w ostatnich trzech latach z wynajmowania remizy? - pyta radny Krzysztof Wołczyński. Nagle zainteresował się Starym Kisielinem.

Podczas piątkowej sesji rady gminy, interpelację na piśmie złożył radny Krzysztof Wołczyński. Ponieważ dotyczyła Starego Kisielina, radny z tej miejscowości, Mariusz Rosik, poprosił o jej odczytanie. Chodziło o finanse miejscowej OSP.
- To dziwne, skąd to nagłe zainteresowanie? Chyba, że chodzi o ostatnie zebranie wiejskie – zastanawiał się M. Rosik.

A wspomniane spotkanie było burzliwe. K. Wołczyński występował w imieniu zespołu ds. przeciwdziałania likwidacji gminy, który uważa, że po połączeniu prawie wszystko w gminie zostanie zlikwidowane. Oburzeni mieszkańcy nie chcieli tego słuchać i wyszli z sali. Wrócili, gdy radny skończył.

K. Wołczyński twierdzi, że te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. - Jestem wiceprzewodniczącym komisji finansów i moim obowiązkiem jest dbać o bezpieczeństwo publicznych finansów. Moje szczegółowe pytania o koszty utrzymania OSP w Starym Kisielinie, to rutynowe działanie, bez związku z innymi aspektami gminnego życia. Być może w przyszłości podobnym audytem obejmiemy inne oddziały OSP - tłumaczy K. Wołczyński.


Oto treść interpelacji K. Wołczyńskiego:
„Proszę o podanie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Starym Kisielinie, w szczególności:
1. Wynagrodzeń pracowników etatowych i tych, którzy pobierają inne uposażenia wynikające z ich działalności w jednostce OSP w ciągu jednego roku.
2. Koszty utrzymania budynku (remizy) w rozbiciu na energię elektryczną w ciągu jednego roku i ogrzewanie w ciągu sezonu grzewczego.
3. Koszty remontu budynku w ostatnich 5 latach.
4. Koszty utrzymania OSP w gotowości w skali jednego roku w szczególności: ubrania do akcji, szkolenia, niezbędne certyfikaty.
5. Ilość wyjazdów do akcji z podziałem na rodzaje interwencji (np. pożar lasu, wypadek itp.).
6. Jeżeli pobierane są opłaty z wynajmu remizy, proszę podać, jakie dochody osiągnięto w ostatnich 3 latach.
7. Jakie koszty budżet gminy poniósł w ostatnich 10 latach na utrzymanie OSP w Starym Kisielinie?”.


Radny Wołczyński nie tylko sjładał interpelację. Dziękował również za współpracę w trakcie zebrań wiejskich. Wyróżnił radną Antoninę Ambrożewicz-Sawczuk, która jest prawie na wszystkich spotkaniach dotyczących połączenia miasta z gminą. Za aktywność w tej sprawie wręczył jej bukiet kwiatów. – Uważam, że spełniam mój patriotyczny obowiązek. Chciałabym, żeby gmina przetrwała i rozkwitała – odpowiedziała wyraźnie wzruszona radna.

(tc, pm)