Radny pyta o pieniądze strażaków

20 Marzec 2014
- Jakie dochody osiągnięto w ostatnich trzech latach z wynajmowania remizy? - pyta radny Krzysztof Wołczyński. Nagle zainteresował się Starym Kisielinem.

Podczas piątkowej sesji rady gminy, interpelację na piśmie złożył radny Krzysztof Wołczyński. Ponieważ dotyczyła Starego Kisielina, radny z tej miejscowości, Mariusz Rosik, poprosił o jej odczytanie. Chodziło o finanse miejscowej OSP.
- To dziwne, skąd to nagłe zainteresowanie? Chyba, że chodzi o ostatnie zebranie wiejskie – zastanawiał się M. Rosik.

A wspomniane spotkanie było burzliwe. K. Wołczyński występował w imieniu zespołu ds. przeciwdziałania likwidacji gminy, który uważa, że po połączeniu prawie wszystko w gminie zostanie zlikwidowane. Oburzeni mieszkańcy nie chcieli tego słuchać i wyszli z sali. Wrócili, gdy radny skończył.

K. Wołczyński twierdzi, że te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. - Jestem wiceprzewodniczącym komisji finansów i moim obowiązkiem jest dbać o bezpieczeństwo publicznych finansów. Moje szczegółowe pytania o koszty utrzymania OSP w Starym Kisielinie, to rutynowe działanie, bez związku z innymi aspektami gminnego życia. Być może w przyszłości podobnym audytem obejmiemy inne oddziały OSP - tłumaczy K. Wołczyński.


Oto treść interpelacji K. Wołczyńskiego:
„Proszę o podanie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Starym Kisielinie, w szczególności:
1. Wynagrodzeń pracowników etatowych i tych, którzy pobierają inne uposażenia wynikające z ich działalności w jednostce OSP w ciągu jednego roku.
2. Koszty utrzymania budynku (remizy) w rozbiciu na energię elektryczną w ciągu jednego roku i ogrzewanie w ciągu sezonu grzewczego.
3. Koszty remontu budynku w ostatnich 5 latach.
4. Koszty utrzymania OSP w gotowości w skali jednego roku w szczególności: ubrania do akcji, szkolenia, niezbędne certyfikaty.
5. Ilość wyjazdów do akcji z podziałem na rodzaje interwencji (np. pożar lasu, wypadek itp.).
6. Jeżeli pobierane są opłaty z wynajmu remizy, proszę podać, jakie dochody osiągnięto w ostatnich 3 latach.
7. Jakie koszty budżet gminy poniósł w ostatnich 10 latach na utrzymanie OSP w Starym Kisielinie?”.


Radny Wołczyński nie tylko sjładał interpelację. Dziękował również za współpracę w trakcie zebrań wiejskich. Wyróżnił radną Antoninę Ambrożewicz-Sawczuk, która jest prawie na wszystkich spotkaniach dotyczących połączenia miasta z gminą. Za aktywność w tej sprawie wręczył jej bukiet kwiatów. – Uważam, że spełniam mój patriotyczny obowiązek. Chciałabym, żeby gmina przetrwała i rozkwitała – odpowiedziała wyraźnie wzruszona radna.

(tc, pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki