120 osób na zebraniu w Krępie

5 Maj 2015
Wybory nowego sołtysa wzbudziły spore emocje mieszkańców. I nic dziwnego, skoro kandydatów było aż trzech.

Wtorek, 28 kwietnia, godz. 18.00, sala wiejska. Oprócz ustępującego sołtysa, Tadeusza Budrewicza, na start zdecydował się jeszcze Janusz Sikora oraz Jolanta Szarecka. Frekwencja dopisała. Listę obecności podpisało 124 uprawnionych do głosowania. Ważnych głosów oddano 120. Zwyciężył Janusz Sikora, zdobył 56 głosów poparcia. Jolanta Szarecka – 12 głosów. Tadeusz Budrewicz – 48 głosów.

- Moim celem jest zbudować nowy model komunikacji pomiędzy wiejską władzą i mieszkańcami Krępy. Z ludźmi trzeba rozmawiać, cierpliwie tłumaczyć nawet pozornie proste rzeczy, np. dlaczego będziemy musieli organizować przetargi, jeśli pieniądze będą pochodzić ze źródeł publicznych – zadeklarował nam Janusz Sikora.

Nowy sołtys zapowiedział, że w pierwszej kolejności uruchomi stronę internetową sołectwa. Według niego, Krępa ma się czym pochwalić:- Mieszka u nas mistrz świata w strzelectwie czarnoprochowym, Damian Cal, i nikt o tym nie wie.

Drugim priorytetem Janusza Sikory jest ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Zawady i Krępy. – Dzięki stowarzyszeniu będziemy mogli się ubiegać o środki unijne – tłumaczył nam nowy sołtys.

Wtorkowe zebranie sołeckie trwało ponad dwie godziny. Drugim dominującym tematem była dyskusja nad terenem rekreacyjnym w  Krępie. Mieszkańcy bardzo interesowali się kosztami, dopytywali o szczegóły techniczne. Część mieszkańców głośno domagała się regularnych informacji o finansach sołectwa, w tym o sposobie wydatkowania pieniędzy, które przypadły sołectwu z tzw. bonusa ministerialnego.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki