Warto myśleć o rewitalizacji parków

5 Kwiecień 2013
Czy park w Zatoniu i Las Odrzański w Krępie mogą zostać odnowione z unijnych pieniędzy? Rozmawiały o tym władze Zielonej Góry i Cottbus.

Nadburmistrz Cottbus Frank Szymansky i prezydent Janusz Kubickie przynajmniej raz w roku spotykają się, by uzgodnić jakie zadania będą realizować oba partnerskie miasta.
- Musimy mieć gotowe projekty, żeby w 2014 r., gdy pojawią się nowe unijne pieniądze, natychmiast przystąpić do ich realizacji – tłumaczył Szymansky podczas pobytu w Zielonej Górze. Chodzi o projekty finansowane z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

- Robimy ich sporo. Takim projektem, ważnym dla zielonogórzan, jest odnowa Doliny Luizy, czyli Wagmostawu – jako przykład przedstawiał prezydent Kubicki.
To duża inwestycja, bo miasto wydało na ten cel ok. 3 mln zł (z tego ok. 2,5 mln zł to unijne pieniądze z EWT). Chodziło o odnowienie miejsca o ciekawej historii. To wspólny polsko-niemiecki projekt. Niemcy odnawiają słynny park Branitz a my Wagmostaw, wcześniej Lasek Piastowski a w przyszłości Park Tysiąclecia. To ważne miejsca dla zielonogórzan, jednak park w Zatoniu i Las Odrzański są równie cenne. Czy miałyby szanse na podobną współpracę z Niemcami?

- Myślę, że tak. Przedstawiliśmy niemieckim partnerom taką propozycję – odpowiada wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. – Przecież Zatonie to jedno z najcenniejszych, historycznych miejsc w okolicach Zielonej Góry. Myślę, że powinniśmy spróbować odnowić te parki. Partnerem może być uniwersytet. Stowarzyszenia i gmina mogłyby w tym roku przygotować koncepcję. Są na to pieniądze w ramach Funduszu Małych Projektów. Do 15 tys. euro.

Są takie pieniądze?
- Tak – odpowiada Czesław Fiedorowicz, szef Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. – Można przygotować taką koncepcję. Teraz przywiązywana jest duża waga do odnowy historycznych parków. Na przykład był robiony Park Róż w Forst, park w Brodach, Park Mużakowski. Myślę, że np. park w Zatoniu mógłby do nich dołączyć.

Fiedorowicz zaraz ma też dodatkową propozycję do przemyślenia. Chodzi o pieniądze będące w dyspozycji marszałka na turystykę. – Za ok. 3 mln zł będą realizowane projekty wzdłuż Odry – tłumaczy Fiedorowicz. – Powstanie kilka przystani, przy których będą mogły cumować łodzie i stateczki. Nie będzie można przy nich np. zatankować paliwa czy podłączyć się do prądu, ale umożliwią zejście na brzeg. To idealne rozwiązanie np. dla Lasu Odrzańskiego. Rozmawiałem już na ten temat z wójtem Zalewskim.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki