Kontrakt Zielonogórski pod lupą radnych

9 Czerwiec 2013
– Oczekuję przedstawienia założeń Kontraktu Zielonogórskiego i rzeczowej rozmowy. Tylko konkrety są w stanie przemówić do zwolenników i przeciwników idei połączenia miasta i gminy – podkreśla Adam Urbaniak.

Kontrakt Zielonogórski, w najbliższy wtorek, będzie tematem wspólnej dyskusji radnych miasta i gminy. (sprawdź co zawiera)
Początkowo przymierzano się do organizacji połączonej sesji obu rad. – Ze względów regulaminowych odstąpiono jednak od formuły sesji, choć spotkanie radnych będzie miało równie uroczysty charakter – informuje przewodniczący rady miasta, Adam Urbaniak. – Przedstawiciele gminy wiejskiej wskazywali na brak możliwości zwołania sesji nadzwyczajnej, skoro w porządku obrad nie przewiduje się podejmowania żadnych uchwał.

Temat: Kontrakt Zielonogórski

Tematem spotkania będzie Kontrakt Zielonogórski. – Oczekuję przedstawienia założeń Kontraktu i rzeczowej rozmowy – podkreśla A. Urbaniak. – Tylko konkrety są w stanie przemówić do zwolenników i przeciwników idei połączenia miasta i gminy.

A czego spodziewa się przewodniczący rady gminy Zielona Góra, Jacek Rusiński? – Nie spodziewam się zbyt wiele, zostałem zaproszony do wzięcia udziału w tym spotkaniu i będę tam jako gość – odpowiada. – Pójdę po to, żeby zobaczyć, co miasto ma do zaproponowania. Chcę się dowiedzieć, jakim dokumentem ma być Kontrakt Zielonogórski. Na jakiej podstawie ten dokument jest sporządzany i jak ma potem wyglądać jego egzekwowanie.

Będzie długa dyskusja?

Szykuje się więc żywa i ciekawa dyskusja. I zapewne długa. Podczas oficjalnych sesji rady miasta, radnych obowiązuje limit czasu wypowiedzi (5 minut plus dodatkowe 3 minuty na dokończenie wątku). Podczas wtorkowego spotkania limity nie będą jednak obowiązywać. – Nie ma podstaw, żeby ograniczać czas wypowiedzi, można jedynie liczyć na zdrowy rozsądek interlokutorów – mówi A. Urbaniak. - Trudno cokolwiek narzucać i mam nadzieję, że nie będą potrzebne apele o samodyscyplinę.

Przypomnijmy, że Kontrakt to dokument mający zawierać gwarancje zgodnego połączenia miasta i gminy. Ma być efektem konsultacji społecznych, branżowych i środowiskowych w mieście i w gminie. Według planu, ma być gotowy do końca września, potem będzie dystrybuowany w mieście i gminie, by jak najwięcej osób miało szansę się z nim zapoznać. Na ostatniej sesji rady miasta prof. Czesław Osękowski, szef Biura Analiz i Rozwoju urzędu miasta, mówił o prawnych aspektach Kontraktu. Prawomocność Kontraktu wynika z Konstytucji RP oraz z faktu, że będzie wynikiem referendum i konsultacji społecznych. Ponadto Kontrakt będzie załącznikiem do uchwał rad miasta i gminy – dotyczących zgodnego połączenia. – Ale przede wszystkim, trwają obecnie prace nad ustawą dotyczącą zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą nowa gmina stanie się prawnym sukcesorem obu połączonych gmin – stwierdził prof. Osękowski. – To całkowicie rozwiewa wszystkie wątpliwości co do prawomocności Kontraktu, a mamy zapewnienie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, że takie zapisy w ustawie się znajdą.

(mi)


Popczątek spotkania we wtorek o godz. 10.00. Sala senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, rektorat, ul. Licealna.