Zobacz plan dla osiedla domków

20 luty 2017
Pomiędzy Ochlą a Kiełpinem inwestor chce stworzyć niewielkie osiedle mieszkaniowe. Magistrat właśnie wyłożył plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

- Właściciele tego terenu poinformowali urząd, że chcą tutaj wybudować około 100 domów jednorodzinnych. Dlatego prezydent podjął decyzję, by sporządzić plan przestrzennego zagospodarowania tego terenu – informuje Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa biura urbanistyki i planowania przestrzennego. – Przy takiej ilości domów nie powinno się to odbywać jedynie na podstawie warunków zabudowy.

Plan przestrzennego zagospodarowania reguluje kompleksowo wszystkie sprawy: gęstość zabudowy, układ dróg, ewentualne miejsca na usługi. Chodzi o teren przy ulicy Ochla-Kożuchowska. To pole leżące już za wsią, po prawej stronie szosy, pomiędzy ogrodami działkowymi „Sawanna” a Kiełpinem. Omawiany teren kończy się mniej więcej na wysokości tablicy informacyjnej z nazwą sołectwa.

- Plan przewiduje całościowy układ komunikacyjny, wyznacza miejsce gdzie będzie plac zabaw i zakłada, że wzdłuż szosy mogą powstać domy wraz z zakładami usługowymi. Wyznaczony jest też wolny pas ziemi dla przemieszczających się tutaj dzikich zwierząt – informuje M. Maśko-Horyza.

Terminy: Plan jest wyłożony do wglądu od 13 lutego do 6 marca. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, pokój 809, codziennie w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, pokój 810, odbędzie się publiczna dyskusja, którą zaplanowano na 22 lutego, godz. 13.00. Uwagi można zgłaszać w terminie do 20 marca.

(tc)