Zobacz plan dla osiedla domków

20 luty 2017
Pomiędzy Ochlą a Kiełpinem inwestor chce stworzyć niewielkie osiedle mieszkaniowe. Magistrat właśnie wyłożył plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

- Właściciele tego terenu poinformowali urząd, że chcą tutaj wybudować około 100 domów jednorodzinnych. Dlatego prezydent podjął decyzję, by sporządzić plan przestrzennego zagospodarowania tego terenu – informuje Małgorzata Maśko-Horyza, szefowa biura urbanistyki i planowania przestrzennego. – Przy takiej ilości domów nie powinno się to odbywać jedynie na podstawie warunków zabudowy.

Plan przestrzennego zagospodarowania reguluje kompleksowo wszystkie sprawy: gęstość zabudowy, układ dróg, ewentualne miejsca na usługi. Chodzi o teren przy ulicy Ochla-Kożuchowska. To pole leżące już za wsią, po prawej stronie szosy, pomiędzy ogrodami działkowymi „Sawanna” a Kiełpinem. Omawiany teren kończy się mniej więcej na wysokości tablicy informacyjnej z nazwą sołectwa.

- Plan przewiduje całościowy układ komunikacyjny, wyznacza miejsce gdzie będzie plac zabaw i zakłada, że wzdłuż szosy mogą powstać domy wraz z zakładami usługowymi. Wyznaczony jest też wolny pas ziemi dla przemieszczających się tutaj dzikich zwierząt – informuje M. Maśko-Horyza.

Terminy: Plan jest wyłożony do wglądu od 13 lutego do 6 marca. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, pokój 809, codziennie w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, pokój 810, odbędzie się publiczna dyskusja, którą zaplanowano na 22 lutego, godz. 13.00. Uwagi można zgłaszać w terminie do 20 marca.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki