Kiełpin „połknął” kawałek Ochli

1 luty 2019
- Projekt uchwały zmieniającej granice sołectw: Kiełpin i Ochla to konsekwencja prośby dewelopera, który na skraju obu sołectw chce wybudować osiedle nawet 180 domów jednorodzinnych - przypomniał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk podczas wtorkowej sesji.

Rzut oka na mapę pozwala zrozumieć sens całej operacji. Za Ochlą, jadąc w stronę Kiełpina i Jarogniewic, mijamy długi na kilometr kompleks ogródków działkowych „Sawanna”. Pomiędzy nimi i Kiełpinem jest pusta przestrzeń, którą kilku deweloperów postanowiło wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe. Łącznie może powstać w tym miejscu nawet 180 domów. Teren ten z powodów geograficznych w sposób naturalny „ciąży” ku Kiełpinowi.

- Za „wchłonięciem” tego niezabudowanego kawałka Ochli przez Kiełpin przemawiają także względy finansowe. Ochla już dostaje od państwa maksymalny wymiar funduszu sołeckiego, zwiększenie liczby mieszkańców w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie tej kwoty. Tymczasem zwiększenie liczby mieszkańców Kiełpina oznaczać będzie zwiększenie funduszu sołeckiego z obecnych 20 tys. zł do nawet 47 tys. zł – wyliczał K. Kaliszuk.

Projekt uchwały w sprawie zmian statutów i granic obu sołectw powoływał się na konsultacje społeczne, w których wzięło udział ponad 60 proc. mieszkańców Kiełpina oraz 36 mieszkańców Ochli. Za zmianą granic opowiedziało się 103 mieszkańców, za pozostawieniem dotychczasowych granic – 33 mieszkańców. Konsultacje zostały przeprowadzone od 25 czerwca do 29 czerwca 2018 r. zgodnie z uchwałą rady miasta z 29 maja 2018 r.

Wyniki konsultacji próbował podważyć radny dzielnicy Nowe Miasto, Paweł Towpik, który uważa czerwcowe konsultacje za mało wiarygodne. Poglądu P. Towpika najpierw nie podzieliła rada dzielnicy Nowe Miasto, w ostatni wtorek także rada miasta. Za zmianą granic obu sołectw opowiedziało się 16 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania.

(pm)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki