W Jarogniewicach dalej Elżbieta Świercz

21 Kwiecień 2015
Sobota, 18 kwietnia, 18.00, sala wiejska, wewnątrz ponad 130 osób. - To bardzo dużo, bo Jarogniewice nie są wielkim sołectwem – tłumaczyła nam Elżbieta Świercz, która przez ostatnie cztery lata pełniła funkcję sołtysa.

Zebranie zaczęło się od przedstawienia sprawozdania ustępującej rady sołeckiej. Ale największe emocje wywołały wybory nowego sołtysa. Kandydatów było troje: dotychczasowa sołtyska E. Świercz, Mariola Gładysz i Grzegorz Cebulski. Wolą wyborców, E. Świercz dostała 67 głosów poparcia, M. Gładysz – 11, G. Cebulski – 43. Przewodniczącą rady sołeckiej została M. Gładysz.

- Jestem bardzo zadowolona z wyboru. W Jarogniewicach współpracuję z naprawdę fajnymi ludźmi, mamy sporo do zrobienia – cieszyła się stara-nowa sołtyska.

Najżywsza dyskusja rozwinęła się przy zmianie uchwały zebrania sołeckiego w sprawie podziału pieniędzy przysługujących Jarogniewicom z Funduszu Integracyjnego (bonus ministerialny). Sołectwo postanowiła przeznaczyć pieniądze na remont drogi Kiełpin-Jarogniewice oraz wewnętrznej drogi. Sporo pytań padło pod adresem MZK. Mieszkańcy prosili o zmianę godzin kursów autobusów dojeżdżających do sołectwa.