W Jarogniewicach dalej Elżbieta Świercz

21 Kwiecień 2015
Sobota, 18 kwietnia, 18.00, sala wiejska, wewnątrz ponad 130 osób. - To bardzo dużo, bo Jarogniewice nie są wielkim sołectwem – tłumaczyła nam Elżbieta Świercz, która przez ostatnie cztery lata pełniła funkcję sołtysa.

Zebranie zaczęło się od przedstawienia sprawozdania ustępującej rady sołeckiej. Ale największe emocje wywołały wybory nowego sołtysa. Kandydatów było troje: dotychczasowa sołtyska E. Świercz, Mariola Gładysz i Grzegorz Cebulski. Wolą wyborców, E. Świercz dostała 67 głosów poparcia, M. Gładysz – 11, G. Cebulski – 43. Przewodniczącą rady sołeckiej została M. Gładysz.

- Jestem bardzo zadowolona z wyboru. W Jarogniewicach współpracuję z naprawdę fajnymi ludźmi, mamy sporo do zrobienia – cieszyła się stara-nowa sołtyska.

Najżywsza dyskusja rozwinęła się przy zmianie uchwały zebrania sołeckiego w sprawie podziału pieniędzy przysługujących Jarogniewicom z Funduszu Integracyjnego (bonus ministerialny). Sołectwo postanowiła przeznaczyć pieniądze na remont drogi Kiełpin-Jarogniewice oraz wewnętrznej drogi. Sporo pytań padło pod adresem MZK. Mieszkańcy prosili o zmianę godzin kursów autobusów dojeżdżających do sołectwa.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki