Mówią, że w mieście po prostu lepiej

13 Lipiec 2018
Od połączenia miasta z gminą, sołectwa wokół „starej” Zielonej Góry przeżywają prawdziwy renesans. Ważne, że sami mieszkańcy wskazują potrzeby i inwestycje, które są cały czas realizowane.

Na nowym placu rekreacyjnym, od lewej: Robert Jankowski - radny dzielnicy Nowe Miasto, Aneta Walczak - sołtys Kiełpina i Elżbieta Świercz - sołtys Jarogniewic. Dziś odwiedzamy drugie z wymienionych sołectw.

CO JUŻ ZROBIONO

* Droga pomiędzy Jarogniewicami a Kiełpinem
To sukces dwóch sołectw z terenu byłej gminy Zielona Góra. Na remont przeznaczono ponad 2,5 mln zł z Funduszu Integracyjnego. Część pieniędzy pochodzi też z programu rządowego, z tzw. „schetynówek”. Dzięki nowej drodze, dojazd do Jarogniewic jest bezpieczniejszy, bardziej komfortowy. Na bezpieczeństwo wpływa też chodnik ułożony we wsi, wzdłuż głównej drogi.

* Nowy dach kościoła
Kościół św. Antoniego ma prawie 300 lat. Dach świątyni od dawna wymagał remontu. Za 100 tys. zł. powstało nowe zadaszenie. Budynek nie stracił swojego dawnego uroku, a zabytkowe wnętrze jest chronione przed deszczem i topniejącym śniegiem. Pieniądze na remont pochodziły z Funduszu Integracyjnego.

* Nowe boisko
Prace stały się możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób. Zaczęły się w ubiegłym roku. Kupiono nowe ogrodzenie, bramki i ławeczki. Uzupełniono bazę sportową i zrobiono nową murawę. Koszt to ponad 70 tys. zł. Pieniądze na ten cel znalazły się w funduszu sołeckim. Z tzw. kieszonkowego dorzucili radni: Tomasz Sroczyński. Wiesław Kuchta, Mariusz Rosik, Marek Budniak i Jarosław Berent.

* Melioracje i remont drogi wewnętrznej
Prace melioracyjne trwają. Z uwagi na niedrożne przepusty pod drogą oraz rowy zdarzało się, że po deszczu woda z pól podtapiała część wsi. Czasem deszczówka dostawała się też do świetlicy. Po zakończeniu praca melioracyjnych, rozpocznie się remont drogi.

CO JESZCZE DO ZROBIENIA

Planów jest wiele. Ważne, że są pomysły na to, co zrobić. Ale równie ważne jest, że istnieją możliwości dalszego pozyskiwania pieniędzy na kolejne inwestycje. Co roku, każde sołectwo dostaje pieniądze ze swojego funduszu i Funduszu Integracyjnego. Są też programy rządowe i unijne - w ich przypadku, te pierwsze źródła mogą być wykorzystywane jako wkład własny sołectw w inwestycje. Radni miejscy poproszeni o pomoc, także chętnie dokładają cegiełkę.

Po zakończeniu prac melioracyjnych i wyremontowaniu drogi, która tuż przy świetlicy skręca w prawo, w planach są także remonty pozostałych dróg wewnętrznych. Jak mówi Robert Jankowski, radny dzielnicy Nowe Miasto, te działania zakończą się w 2020 roku.

- Rozmawialiśmy o tym z wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem. Wiem, że na tej inwestycji najbardziej zależy mieszkańcom Jarogniewic i w najbliższych latach wszystkie drogi wewnętrzne powinny być wyremontowane - mówi R. Jankowski.

(łł)

 

Artykuły powiązane: 

Najbardziej cieszy nas droga

- Połączenie miasta z gminą dało nam rozwojowego kopa - mówi Elżbieta Świercz, sołtys Jarogniewic. Od tego sołectwa rozpoczynamy naszą wędrówkę po dzielnicy Nowe Miasto, podczas której sprawdzamy, jak zmienia się Zielona Góra.